Zabezpieczenie wpłat

Chcemy tylko najlepszego dla wszystkich naszych klientów – a więc jednym z naszych pryorytetów są Twoje fundusze i interesy.

ForexMart jest członkiem Funduszu Rekompensacyjnego Inwestora, stworzonego zgodnie z Sekcją 17 przez Cypryjskie Prawo Regulujące Usługi i Działalność Inwestycyjną (Cypriot Investment Services and Activities and Regulated Markets Law) z 2007 roku, zgodnie z którym wszystkie firmy inwestycyjne na Cyprze powinne być członkami Funduszu. Jego głównym celem jest ochrona interesów Klienta w przypadku niewypłacalności firmy, w tym:

  • zwrot środków należących klientom
  • zwrot instrumentów finansowych klientom będącym członkami firmy.

Fundusz wypłaci rekompensatę klientowi z zastrzeżeniem obowiązujących warunków prawnych i umownych. Jednak osobom, wobec których jest prowadzone postępowanie karne, zabrania się wnoszenia roszczeń zgodnie z Ustawą o Zapobieganiu i Zawieszeniu Regulacji Dochodów z Działalności Przestępczej (Prevention and Suspension of the Legislation of Proceeds from Criminal Activities Law) z 2007 roku.

Rekompensata wypłacana klientom będzie zależeć od obowiązujących reguł oraz księg firmy. Jej wysokość będzie zależeć od ogólnej wysokości roszczeń klientów. Obecnie kwota wypłacana klientom wynosi €20,000.

Top Top
Ostrzeżenie o ryzyku:
Wymiana walut jest wysoce spekulacyjna i złożona, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Handel na rynku Forex może przynieść znaczny zysk lub stratę. Dlatego nie zaleca się inwestowania pieniędzy, których nie możesz stracić. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez ForexMart prosimy o zapoznanie się z ryzykiem związanym z handlem na rynku Forex. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady finansowej. Należy zauważyć, że ani wyniki osiągnięte w przeszłości, ani prognozy nie są wiarygodnymi wskaźnikami przyszłych wyników.
Wymiana walut jest wysoce spekulacyjna i złożona, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Handel na rynku Forex może przynieść znaczny zysk lub stratę. Dlatego nie zaleca się inwestowania pieniędzy, których nie możesz stracić. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez ForexMart prosimy o zapoznanie się z ryzykiem związanym z handlem na rynku Forex. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady finansowej. Należy zauważyć, że ani wyniki osiągnięte w przeszłości, ani prognozy nie są wiarygodnymi wskaźnikami przyszłych wyników.