Zabezpieczenie wpłat

Chcemy tylko najlepszego dla wszystkich naszych klientów – a więc jednym z naszych pryorytetów są Twoje fundusze i interesy.

ForexMart jest członkiem Funduszu Rekompensacyjnego Inwestora, stworzonego zgodnie z Sekcją 17 przez Cypryjskie Prawo Regulujące Usługi i Działalność Inwestycyjną (Cypriot Investment Services and Activities and Regulated Markets Law) z 2007 roku, zgodnie z którym wszystkie firmy inwestycyjne na Cyprze powinne być członkami Funduszu. Jego głównym celem jest ochrona interesów Klienta w przypadku niewypłacalności firmy, w tym:

  • zwrot środków należących klientom
  • zwrot instrumentów finansowych klientom będącym członkami firmy.

Fundusz wypłaci rekompensatę klientowi z zastrzeżeniem obowiązujących warunków prawnych i umownych. Jednak osobom, wobec których jest prowadzone postępowanie karne, zabrania się wnoszenia roszczeń zgodnie z Ustawą o Zapobieganiu i Zawieszeniu Regulacji Dochodów z Działalności Przestępczej (Prevention and Suspension of the Legislation of Proceeds from Criminal Activities Law) z 2007 roku.

Rekompensata wypłacana klientom będzie zależeć od obowiązujących reguł oraz księg firmy. Jej wysokość będzie zależeć od ogólnej wysokości roszczeń klientów. Obecnie kwota wypłacana klientom wynosi €20,000.

Top Top
Risk Warning:
Foreign exchange is highly speculative and complex in nature, and may not be suitable for all investors. Forex trading may result in a substantial gain or loss. Therefore, it is not advisable to invest money you cannot afford to lose. Before using the services offered by ForexMart, please acknowledge the risks associated with forex trading. Seek independent financial advice if necessary. Please note that neither past performance nor forecasts are reliable indicators of future results. Foreign exchange is highly speculative and complex in nature, and may not be suitable for all investors. Forex trading may result in a substantial gain or loss. Therefore, it is not advisable to invest money you cannot afford to lose. Before using the services offered by ForexMart, please acknowledge the risks associated with forex trading. Seek independent financial advice if necessary. Please note that neither past performance nor forecasts are reliable indicators of future results.