Гарантиране на депозитите

Ние не искаме нищо друго, освен най-доброто за всички наши клиенти - а това включва приоритизирането на вашите средства и интереси.

ForexMart е член на Investor Compensation Fund, фондът е част от раздел 17 на Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007, който гласи, че всеки кипърски инвестиционен посредник трябва да бъде част от фонда. Основната му цел е да удовлетвори претенциите на клиентите в случай, че въпросното дружество не изпълнява задълженията си, по-специално:

  • Връщане на средствата, дължими или принадлежащи на клиента
  • Предаване на финансовите инструменти на клиента на поверена членуваща компания.

Фондът ще изплати обезщетението за засегнатия клиент, при спазване на съществуващите законови и договорни условия. Хората с текущи наказателни производства не могат да предявяват претенции, по силата на Prevention and Suspension of the Legislation of Proceeds from Criminal Activities Law of 2007.

Обезщетенията, платими на клиента, зависят от преобладаващите правила и счетоводните данни на компанията. Те се изчисляват чрез добавяне на всички общо установени вземания на клиента от фирмата, произтичащи от всички извършени от компанията услуги. Към настоящия момент, сумите платими на клиентите са в размер до €20,000.

обратна връзка

ForexMart марката е разрешена и регулирана от различни юрисдикции.

Този уебсайт се управлява от (Рег. номер 23071, IBC 2015)със седалище в Шамрок Лодж, Мъри Роуд, Кингстън, Сейнт Винсент и Гренадини.

Ограничени региони: не предоставя услуги за жители на определени страни, като САЩ, Северна Корея, Мианмар,Судан, Сирия и някои други региони..


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Предупреждение за риск:
Международната валутна търговия е силно спекулативна и сложна по своя характер и може да не е подходяща за всички инвеститори. Форекс търговията може да доведе до значителна печалба или загуба. Следователно не е препоръчително да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Преди да използвате услугите, предлагани от ForexMart, моля, потвърдете рисковете, свързани с валутната търговия. Потърсете независим финансов съвет, ако е необходимо. Моля, обърнете внимание, че нито предишно представяне, нито прогнози са надеждни показатели за бъдещи резултати.
Международната валутна търговия е силно спекулативна и сложна по своя характер и може да не е подходяща за всички инвеститори. Форекс търговията може да доведе до значителна печалба или загуба. Следователно не е препоръчително да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Преди да използвате услугите, предлагани от ForexMart, моля, потвърдете рисковете, свързани с валутната търговия. Потърсете независим финансов съвет, ако е необходимо. Моля, обърнете внимание, че нито предишно представяне, нито прогнози са надеждни показатели за бъдещи резултати.