การประกันเงินฝาก

เราเพียงต้องการแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทั้งหมดของเรา และนั่นรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของเงินทุนและผลประโยชน์ของคุณ

ForexMart เป็นสมาชิกของทาง Investor Compensation Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของ บริการและกิจกรรมการลงทุนและกฎหมายตลาดควบคุมปี 2007 ซึ่งระบุไว้ว่า บริษัทการลงทุน Cypriot ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน วัตถุประสงค์หลักคือการดูแลคำร้องของลูกค้าที่อยู่ในการดูแล ในกรณีที่บริษัทดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันเป็นเฉพาะ:

  • ส่งคืนเงินที่ลูกค้าต้องได้รับหรือเป็นของลูกค้าที่อยู่ในความคุ้มครอง
  • ส่งมอบตราสารการเงินให้กับลูกค้าที่ได้รีบความไว้วางใจต่อบริษัทสมาชิก

กองทุนจะจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายและเงื่อนไขสัญญาที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีการดำเนินคดีทางอาญาอย่างต่อเนื่องจะถูกห้ามมิให้ทำการเรียกร้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางอาญา 2007

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับกฎที่มีอยู่และหนังสือของบริษัท มีการคำนวณโดยการเพิ่มคำเรียกร้องทั้งหมดของลูกค้าที่มีต่อบริษัท อันเนื่องมาจาก บริการทั้งหมดที่ให้บริการโดยนิติบุคคล ในปัจจุบันจำนวนเงินที่จ่ายให้กับลูกค้าที่ได้รับความคุ้มครองคือ €20,000

ForexMart แบรนด์ได้รับอนุญาตและควบคุมในเขตอำนาจศาลต่างๆ .

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย (Reg No.23071, IBC 2015) มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

พื้นที่หวงห้าม: ไม่ได้ให้บริการสำหรับผู้อยู่อาศัยในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา,เกาหลีเหนือ,คิวบา,ซูดาน,ซีเรียและบางภูมิภาค


© 2015-2021 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้