Pojištění depozitu

Naším cílem je poskytnout všem našim zákazníkům jen to nejlepší, dáváme přednost Vašim finančním prostředkům a zájmům.

ForexMart je členem kompenzačního fondu investorů, jednající v souladu s oddílem 17 Zákonu 2007 roku o investičních službách i aktivitách i regulovaných trzích, v souladu s nímž každá kyperská investiční společnost musí být členem Fondu. Hlavním účelem Fondu je pokrytí žalob chráněných zákazníků k investiční společnosti v situacích, když tato společnost není schopna plnit své závazky, právě:

  • vrátit chráněným zákazníkům prostředky, které jím patří;
  • předat chráněným zákazníkům finanční nastroje, které jím patří.

Fond musí zaplatit náhradu poškozenému zákazníku, podle stávajících zákonných a smluvních podmínek. Nicméně, ve vyplácení náhrady bude odepřeno osobám, proti kterých jsou prováděn trestní řízení podle zákona 2007 roku «O prevenci a potírání legalizace výnosů z trestné činnosti».

Velikost kompenzace se vypočítá v souladu s právní smlouvou a podmínkami, definuje vztah mezi investorem a členem fondu, na které se vztahují pravidla započtení, použité při výpočtu požadavků investora a člena Fondu. Celková částka náhrady, placená každému pojištěnému klientovi Fondu, nesmí překročit 20.000 eur.

Ohodnoťte nás

ForexMart Obchodní značka ForexMart je autorizována a regulována v různých jurisdikcích.

Tyto internetové stránky provozuje společnost (Reg. č.: 23071, IBC 2015) se sídlem Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Svatý Vincenc a Grenadiny.

Omezení pro regiony: Společnost neposkytuje služby obyvatelům některých zemí, jako jsou USA, Severní Korea,Súdán, Sýrie a některých další zemí.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Varování před riziky
Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků.
Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků.