Polisi Privasi

Penyataan privasi merangkumi laman web www.forexmart.com , dan sebarang      laman web lain yang berkaitan di mana didaftarkan dan dikendalikan oleh Syarikat.

 1. MAKLUMAT PERUNDANGAN

  (selepas ini dirujuk sebagai atau 'Syarikat') adalah          firma pelaburan yang beroperasi di peringkat global.

  diperbadankan di Republik Cyprus dengan Nombor Sijil          Perbadanan 266937. Syarikat diberi kuasa dan dikawal selia oleh          Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran Cyprus (‘CySEC’), dengan Nombor lesen          266/15, dan beroperasi di bawah Penyediaan Perkhidmatan Pelaburan,          Latihan Aktiviti Pelaburan, Operasi Pengawalseliaan Pasaran dan          Undang-Undang Hal-hal Berkaitan Lain tahun 2007, Undang-Undang 144 (I) / 2007, yang kemudiannya          dipinda dari semasa ke semasa (Undang-Undang). Pejabat berdaftar Syarikat adalah          bertempat di Anastasi Sioukri & Olympion, Themis Tower, 6th Floor, 3035, Limassol, Cyprus.

  Pelanggan mengakui dan menerima bahawa bahasa rasmi Syarikat adalah          Bahasa Inggeris.

 2. PERMOHONAN

  Untuk membuka akaun , anda perlu melengkapkan dan hantarkan borang permohonan yang melampirkan dokumen yang diperlukan. Dengan melengkapkan borang permohonan anda diminta untuk memberikan maklumat peribadi dengan teratur untuk membolehkan Syarikat menilai permohonan anda dan mematuhi Undang-undang dan Peraturan berkenaan penyediaan perkhidmatan kewangan. Maklumat ini juga digunakan untuk menghubungkan anda mengenai perkhidmatan Syarikat.

 3. MAKLUMAT PENGENALAN PERIBADI

  Kami berkongsi Maklumat Pengenalan Peribadi dengan Pihak Ketiga semata-mata untuk tujuan statistik dan dalam usaha untuk meningkatkan kempen pemasaran Syarikat dan sejauh yang dibenarkan oleh Terma dan Syarat sudah diterima oleh anda. Maklumat ini merangkumi tetapi tidak terhad kepada butiran peribadi seperti nama, alamat, tarikh lahir, maklumat hubungan, maklumat pekerjaan, aset dan liabiliti dan maklumat kewangan lain yang diperlukan. Dari semasa ke semasa kami mungkin juga meminta maklumat lebih lanjut untuk membantu kami meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda.

 4. EJEN

  Kami menggunakan pemprosesan kad syarikat untuk pendepositan dan pengeluaran ke dan dari akaun anda. Syarikat ini tidak mengekalkan, berkongsi, menyimpan atau menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan lain.

 5. PRIVASI

  Sebarang maklumat peribadi yang anda berikan akan dirahsiakan dan dikongsi hanya dalam Syarikat, sekutu dan rakan kongsi perniagaannya dan tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga kecuali di bawah mana-mana prosiding peraturan atau undang-undang atau kepada pihak ketiga yang semata-mata menyediakan perkhidmatan statistik kepada Syarikat untuk meningkatkan kempen pemasarannya. Sistem pengesan laman web juga dapat mengumpulkan data yang memperincikan halaman yang telah anda akses, bagaimana anda menjumpai laman web ini, kekerapan lawatan dan sebagainya. Maklumat yang kami peroleh digunakan untuk meningkatkan kandungan laman web kami dan mungkin digunakan oleh kami untuk menghubungi anda, dengan cara yang sesuai, dan untuk memberikan anda maklumat yang kami percaya mungkin berguna untuk anda.

 6. PELAPORAN KREDIT

  Maklumat peribadi juga boleh didedahkan kepada pelaporan kredit atau agensi rujukan, atau kepada sesiapa yang diberi kuasa oleh individu, seperti yang ditentukan oleh individu atau kontrak tersebut.

 7. PENAFIAN UNDANG-UNDANG

  Kami berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan apabila kami percaya bahawa pendedahan itu diperlukan untuk melindungi hak kami dan / atau untuk mematuhi proses kehakiman, perintah pengadilan, atau proses undang-undang yang disediakan di Laman Web kami.

 8. PILIHAN/OPT-OUT

  Sekiranya anda tidak lagi ingin menerima maklumat promosi, anda boleh memilih untuk tidak menerimanya dengan mengikuti arahan yang disertakan dalam setiap pemberitahuan.

  Anda akan dimaklumkan apabila maklumat peribadi anda dikumpulkan oleh mana-mana pihak ketiga yang bukan ejen / penyedia perkhidmatan kami, jadi anda boleh membuat pilihan yang tepat mengenai sama ada ingin berkongsi maklumat anda dengan pihak tersebut atau tidak .

 9. COOKIES

  Cookie ialah sejenis fail teks kecil yang disimpan dalam komputer pengguna untuk tujuan penyimpanan rekod. Kami menggunakan cookies di laman web ini. Kami menghubungkan maklumat yang kami simpan dalam cookies dengan maklumat peribadi yang anda kirimkan semasa berada di laman web kami.

  Kami menggunakan kedua-dua sesi cookie ID dan cookie berterusan. Sesi cookie ID tidak akan tamat apabila anda menutup penyemak imbas anda. Cookie yang berterusan kekal di dalam cakera keras anda untuk jangka masa yang panjang. Anda boleh membuang cookie yang berterusan dengan mengikuti arahan yang diberikan dalam fail bantuan penyemak imbas Internet anda.

  Kami menetapkan cookie berterusan untuk tujuan statistik. Cookie yang berterusan juga membolehkan kami mengesan dan menyasarkan lokasi dan minat pengguna kami dan untuk meningkatkan pengalaman perkhidmatan kami di laman web kami.

  Sekiranya anda menolak cookie, anda masih boleh menggunakan laman web kami.

  Sebilangan rakan niaga perniagaan kami menggunakan cookie di laman web kami. Kami tidak mempunyai akses atau kawalan ke atas cookie ini.

 10. KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

  Maklumat peribadi yang anda berikan berkaitan dengan mendaftar sebagai pengguna Laman web atau Perkhidmatan, diklasifikasikan sebagai Maklumat Pendaftaran. Maklumat Pendaftaran dilindungi dengan pelbagai cara. Anda boleh mengakses Maklumat Pendaftaran anda melalui kata laluan yang dipilih oleh anda. Kata laluan ini dikodkan dan hanya diketahui oleh anda. Kata laluan anda tidak boleh didedahkan kepada sesiapa pun. Maklumat Pendaftaran disimpan dengan selamat di pelayan yang selamat sahaja pegawai yang diberi kuasa boleh mengakses melalui kata laluan. Syarikat menyulitkan semua maklumat peribadi kerana diserahkan kepada Syarikat dan dengan itu membuat semua usaha yang diperlukan untuk mengelakkan pihak yang tidak dibenarkan dan tidak bertanggungjawab melihat maklumat tersebut.

  Maklumat peribadi yang diberikan kepada Syarikat kami yang bukan Maklumat Pendaftaran juga terdapat pada pelayan yang selamat dan hanya dapat diakses oleh pegawai yang diberi kuasa melalui kata laluan. Maklumat ini tidak dapat diakses dalam talian oleh anda, oleh demikian tiada kata laluan yang akan dipilih untuk melihat atau mengubah maklumat ini.

 11. AKSES KE MAKLUMAT IDENTITI PERIBADI

  Sekiranya maklumat peribadi anda berubah, anda perlu memaklumkan kepada kami melalui e-mel Sokongan Pelanggan kami di atau dengan menghubungi kami melalui telefon, faks atau kiriman surat seperti yang ditunjukkan dalam maklumat kenalan yang tersenarai di halaman Hubungi kami.

 12. PENAFIAN UNDANG-UNDANG

  Kami berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan apabila kami percaya bahawa pendedahan itu diperlukan untuk melindungi hak-hak Kami dan / atau untuk mematuhi proses kehakiman, perintah pengadilan, atau proses undang-undang yang disediakan di Laman Web kami. Kami tidak akan bertanggungjawab atas penyalahgunaan atau kehilangan maklumat peribadi yang disebabkan oleh cookie di laman web kami yang tidak dapat kami akses atau kendalikan. Kami tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan maklumat peribadi anda yang menyalahi undang-undang atau tidak sah kerana penyalahgunaan atau salah letak kata laluan anda, cuai atau berniat jahat, namun dihubungkan.

 13. PERUBAHAN DALAM KENYATAAN PRIVASI

  Sekiranya kami memutuskan untuk mengubah dasar privasi kami, kami akan memaklumkan perubahan tersebut pada pernyataan privasi ini, halaman, dan tempat-tempat lain yang kami anggap sesuai sehingga anda mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan tertentu, jika ada, kami mendedahkannya.

  Kami berhak untuk mengubah pernyataan privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila kerap kali menyemaknya. Sekiranya kami membuat perubahan penting pada dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini, melalui e-mel, atau melalui pemberitahuan di laman utama kami.

Maklum Balas

ForexMart jenama dibenarkan dan dikawal selia oleh pelbagai pihak berkuasa.

Laman web ini dikendalikan oleh (No Pendaftaran.23071, IBC 2015) dengan pejabat berdaftar di Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent dan Grenadines.

Sekatan wilayah: tidak menyediakan perkhidmatan untuk penduduk di negara-negara tertentu, seperti Amerika Syarikat, Korea Utara,Sudan, Syria dan beberapa negara lain.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Amaran Risiko
Pertukaran wang asing amat spekulatif dan kompleks, dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Perdagangan forex boleh menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang besar. Oleh itu, adalah tidak digalakkan untuk melaburkan wang sekiranya anda tidak bersedia untuk menanggung kerugian. Sebelum menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh ForexMart, sila fahami risiko yang berkaitan dengan perdagangan forex. Dapatkan nasihat kewangan bebas sekiranya perlu. Harap maklum bahawa prestasi masa lalu atau ramalan bukan petunjuk yang boleh dipercayai untuk hasil di masa hadapan.
Pertukaran wang asing amat spekulatif dan kompleks, dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Perdagangan forex boleh menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang besar. Oleh itu, adalah tidak digalakkan untuk melaburkan wang sekiranya anda tidak bersedia untuk menanggung kerugian. Sebelum menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh ForexMart, sila fahami risiko yang berkaitan dengan perdagangan forex. Dapatkan nasihat kewangan bebas sekiranya perlu. Harap maklum bahawa prestasi masa lalu atau ramalan bukan petunjuk yang boleh dipercayai untuk hasil di masa hadapan.