Polityka Prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy witryny internetowej www.forexmart.com , oraz innych powiązanych stron internetowych, które są zarejestrowane i obsługiwane przez Firmę.

 1. INFORMACJE PRAWNE

  (zwana dalej lub „Firmą”) to firma inwestycyjna działająca globalnie.

  jest zarejestrowana w Republice Cypryjskiej z certyfikatem Numer rejestracyjny HE 266937. Firma jest autoryzowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”), z licencją nr 266/15 działa na podstawie Ustawy o Świadczeniu Usług Inwestycyjnych, Prowadzeniu Działalności Inwestycyjnej, Działaniu Rynków Regulowanych i Innych Sprawach z Tym Związanych z 2007 r., Ustawy 144 (I)/2007, zmienianymi od czasu do czasu (Ustawa). Siedziba Firmy znajduje się pod adresem Anastasi Sioukri & Olympion, Themis Tower, 6th Floor, 3035, Limassol, Cyprus.

  Klient potwierdza, że ​​oficjalnym językiem Firmy jest język Angielski.

 2. WNIOSEK

  Aby otworzyć konto , musisz najpierw wypełnić i musisz najpierw wypełnić i wyśłać formularz zgłoszeniowy załączając wymagane dokumenty. Wypełniając formularz zgłoszeniowy , musisz podać prywatne informacje, aby aby umożliwić Firmie rozpatrywanie Twojego wniosku i sprawdzenie zgodności z Ustawami i przepisami dotyczącymi świadczenia usług finansowych. Te informacje są również wykorzystywane do kontaktowania się z Tobą w sprawie usług Firmy.

 3. INFORMACJE OSOBISTE NIEZBĘDNE DO IDENTYFIKACJI

  Udostępniamy informacje umożliwiające identyfikację osób stronom trzecim wyłącznie w celu zbierania informacji statystycznych oraz w celu ulepszenia kampanii marketingowej Firmy, w zakresie dozwolonym przez Zasady i Warunki zaakceptowane wcześniej przez Ciebie. Informacje te obejmują, ale nie ograniczają się do danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, dane kontaktowe, zatrudnienie szczegóły, aktywa i pasywa oraz inne niezbędne informacje finansowe. Od czasu do czasu możemy również poprosić o inne informacje, niezbędne do ulepszenia naszych usług.

 4. AGENCI

  Korzystamy z usług firmy obsługującej wpłaty i wypłaty na i z Twojego konta. Ta firma nie zbiera, nie udostępnia, nie przechowuje ani nie używa informacje umożliwiające identyfikację osoby do wszelkich innych celów.

 5. PRYWATNOŚĆ

  Wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe będą traktowane jako poufne i udostępniane wyłącznie w ramach Firmy, jej podmiotów stowarzyszonych i partnerów biznesowych oraz nie będą ujawniane żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem regulacyjnych lub prawnych postępowań lub osobom trzecim, które wyłącznie świadczą usługi statystyczne na rzecz Firmy w celu ulepszenia swojej kampanii marketingowej. Systemy śledzenia witryn internetowych mogą również zbierać dane szczegółowo opisujące strony, do których uzyskałeś dostęp, jak trafiłeś na naszą stronę, jej odwiedzalność i tak dalej. Informacje, których używamy, służą do ulepszania zawartości naszej strony internetowej i mogą być używane w celu skontaktowania się z Tobą za pomocą wszelkich odpowiednich środków i udzielenia Ci wszelkich informacji, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie przydatne.

 6. SPRAWOZDAWCZOŚĆ KREDYTOWA

  Dane osobowe mogą również zostać ujawnione w raportach kredytowych lub agencjom informacji kredytowej lub każdemu upoważnionemu przez osobę fizyczną, co jest określone przez osobę fizyczną lub umowę.

 7. ZASTRZEŻENIE PRAWNE

  Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych, ponieważ jest to wymagane przez prawo, i kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw i/lub przestrzegania w ramach postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu sądowego.

 8. WYBÓR/REZYGNACJA

  Jeśli nie chcesz już otrzymywać żadnych informacji promocyjnych, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym komunikacie.

  Zostaniesz powiadomiony, gdy Twoje dane osobowe zostaną zebrane przez jakąkolwiek trzecią stronę, która nie jest naszym agentem/usługodawcą, więc możesz zdecydować, czy chcesz udostępnić swoje informacje tej stronie.

 9. COOKIES

  Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika w celu przechowywania. Na tej stronie używamy plików cookies. Łączymy informacje przechowywane w plikach cookies ze wszelkimi przesłanymi przez Ciebie danymi osobowymi, kiedy odwiedzasz naszą stronę.

  Używamy zarówno plików cookies z identyfikatorem sesji, jak i trwałych plików cookies. Plik cookie z identyfikatorem sesji nie wygasa po zamknięciu przeglądarki. Trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym przez dłuższy czas. Możesz usunąć trwałe pliki cookies, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w pliku "pomocniczym" przeglądarki.

  Ustawiamy trwałe pliki cookies do celów statystycznych. Trwałe pliki cookies umożliwiają nam śledzenie i określanie lokalizacji oraz zainteresowań naszych użytkowników i podnoszą komfort korzystania z naszych usług na naszej stronie.

  Jeśli odrzucisz pliki cookies, nadal możesz korzystać z naszej witryny.

  Niektórzy z naszych partnerów biznesowych używają plików cookies w naszej witrynie. Nie mamy ani dostępu, ani kontroli nad tymi plikami cookies.

 10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe, które podajesz podczas rejestracji jako użytkownik Witryny lub Usług są klasyfikowane jako Informacje Rejestracyjne. Informacje Rejestracyjne są chronione na wiele sposobów. Możesz uzyskać dostęp do swoich Informacji Rejestracyjnych za pomocą wybranego przez Ciebie hasła. To hasło jest zaszyfrowane i znane tylko Tobie. Twoje hasło nie może nikomu zostać ujawnione. Informacje Rejestracyjne są bezpiecznie przechowywane tylko na bezpiecznych serwerach, do których dostęp ma tylko personel za pomocą hasła. Firma szyfruje wszystkie dane osobowe, które są przekazywane Firmie, a tym samym podejmuje wszelkie niezbędne wysiłki, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym przeglądanie takich treści.

  Dane osobowe przekazane naszej firmie, które nie są Informacjami Rejestracyjnymi również znajdują się na bezpiecznych serwerach i są ponownie dostępne tylko dla upoważnionego personelu za pomocą hasła. Nie można uzyskać dostępu do tych informacji online, dlatego żadne hasło nie daje możliwości przeglądania lub modyfikowania tych informacji.

 11. DOSTĘP DO DANYCH OSOBISTYCH

  Jeśli zmienią się Twoje dane osobowe, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do naszego działu Obsługi Klienta na adres lub kontaktując się z nami telefonicznie, faksem lub pocztą, jak pokazano w informacjach kontaktowych podanych na stronie Skontaktuj się z nami.

 12. ZASTRZEŻENIE PRAWNE

  Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych, ponieważ jest to wymagane przez prawo, i kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw i/lub przestrzegania w ramach postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu sądowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub utratę danych osobowych wynikających z plików cookies w naszej witrynie, do których nie mamy dostępu i których nie kontrolujemy. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niezgodne z prawem lub nieautoryzowane wykorzystanie danych osobowych z powodu niewłaściwego wykorzystania lub błędnego wprowadzenia hasła, wynikłego z zaniedbania lub szkody.

 13. ZMIANY W TYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

  Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany w tym oświadczeniu o ochronie prywatności, stronie i innym miejscu, które uznamy za stosowne, abyś wiedział, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i na jakich zasadach i w jakich okolicznościach to ujawniamy.

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie, więc prosimy często go przeglądać. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, powiadomimy Cię przez e-mail lub za pomocą powiadomienia na naszej stronie głównej.

Opinie

ForexMart marka jest autoryzowana i regulowana w różnych jurysdykcjach.

Ta witryna jest obsługiwana przez (Reg No.23071, IBC 2015) z siedzibą w Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

Regiony z Ograniczeniami: nie świadczymy usług mieszkańcom niektórych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Korea Północna, Myanmar,Sudan, Syria i niektóre inne regiony.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Ostrzeżenie o ryzyku:
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71.71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71.71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.