Zásady Ochrany Osobních Údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na tuto webovou stránku www.forexmart.com , a všechny ostatní webové stránky, které jsou registrovány a provozovány Společností.

 1. PRÁVNÍ INFORMACE

  (dále jako nebo ‘Společnost’) je investiční společnost s celosvětovou působností.

  je zaregistrovaná v Kyperské republice pod registračním číslem HE 266937. Společnost je autorizována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy (‘CySEC’) pod licencí číslo 266/15 a provozuje svou činnost v souladu s Poskytováním investičních služeb, Výkonem investičních aktivit, Provozováním regulovaných trhů a se zákonem č. 144(I)/2007, o souvisejících záležitostech, v pozdějším znění (Zákon). Společnost sídlí na Anastasi Sioukri & Olympion, Themis Tower, 6th Floor, 3035, Limassol, Cyprus.

  Zákazník bere na vědomí, že oficiálním jazykem společnosti je angličtina.

 2. ŽÁDOST

  Abyste si mohli otevřít účet , musíte nejprve vyplnit a spolu s požadovanými dokumenty odeslat formulář žádosti. Při vyplňování žádosti jste požádáni o poskytnutí osobních údajů, aby Společnost mohla vaši žádost vyhodnotit a jednat v souladu se zákony a nařízeními, která upravují poskytování finančních služeb. Tyto údaje jsou rovněž využity, pokud je potřeba vás kontaktovat kvůli službám Společnosti.

 3. OSOBNÍ ÚDAJE

  Osobní údaje sdílíme s třetími stranami výhradně pro statistické účely, ve snaze zlepšit marketingovou kampaň společnosti a v rozsahu stanoveném ve Všeobecných smluvních podmínkách , které jste již přijal(a). Tyto údaje zahrnují mimo jiné osobní údaje, jako jsou jméno, adresa, datum narození, kontakt, zaměstnání, aktiva, pasiva a další nezbytné finanční informace. Někdy vás můžeme požádat o další informace, které nám pomohou zlepšit služby pro vás.

 4. AGENTI

  Pro vklady na váš účet a výběry z něj využíváme společnost pro zpracování karet. Tato společnost neuchovává, nesdílí, neukládá ani nepoužívá osobní údaje k jakýmkoli jiným účelům.

 5. SOUKROMÍ

  Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje budou důvěrné a budou sdíleny pouze v rámci Společnosti, jejích partnerů a obchodních partnerů; nebudou poskytnuty třetí straně vyjma správních nebo soudních řízení či třetím stranám, které Společnosti poskytují statistické služby za účelem zlepšení její marketingové kampaně. Systémy pro sledování webových stránek mohou také shromažďovat data s podrobnostmi o navštívených stránkách, o tom, jak jste stránku objevili, o četnosti návštěv atd. Získané informace slouží k vylepšení obsahu našich webových stránek a mohou být využity k tomu, abychom vás vhodným způsobem kontaktovali a poskytli vám veškeré informace, které by pro vás mohly být podle našeho názoru užitečné.

 6. INFORMACE O ÚVĚROVÉ SPOLEHLIVOSTI

  Osobní údaje mohou být poskytnuty také agenturám podávajícím informace o úvěrové spolehlivosti nebo jakékoli oprávněné osobě, kterou jedinec určí, a to podle toho, jak určí tento jedinec nebo smlouva.

 7. PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

  Vyhrazujeme si právo zveřejnit v souladu se zákonem vaše osobní údaje, poskytnuté na našich stránkách, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo pro účely soudního řízení, soudního nařízení či soudního procesu.

 8. VÝBĚR/OPT-OUT

  Pokud si již nepřejete dostávat propagační zprávy, můžete se z jejich odebírání odhlásit podle pokynů uvedených v každé z nich.

  Budete vyrozuměni, pokud bude vaše osobní údaje shromažďovat jakákoli třetí strana, která není naším agentem/poskytovatelem služeb; můžete pak učinit informované rozhodnutí, zda své údaje dané straně poskytnete, nebo neposkytnete.

 9. COOKIES

  Cookie je malý textový soubor, který je uložený v počítači uživatele za účelem uchování záznamu. Na této stránce používáme cookies. Propojujeme informace z cookies a osobní údaje, které na našich stránkách zadáváte.

  Využíváme jak dočasné, tak trvalé cookies. Platnost dočasných cookies po vypnutí prohlížeče nevyprší. Trvalé cookies zůstávají na pevném disku delší dobu. Trvalé cookies můžete odstranit podle pokynů v záložce "Help" ve svém internetovém prohlížeči.

  Trvalé cookies slouží statistickým účelům. Rovněž nám umožňují sledovat a zaměřovat polohu a zájmy našich uživatelů a zlepšovat jejich zkušenosti se službami na našich stránkách.

  Naše stránky můžete používat, i když cookies odmítnete.

  Někteří z našich obchodních partnerů používají na našich stránkách cookies. K těmto cookies nemáme přístup, ani je neovládáme.

 10. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Osobní informace, které v souvislosti s registrací k užívání stránek nebo služeb poskytnete, jsou Registrační informace. Registrační informace jsou mnoha způsoby chráněny. K Registračním informacím se dostanete pomocí hesla, které si zvolíte. Toto heslo je zašifrováno a znáte ho pouze Vy. Nesmí být nikomu vyzrazeno. Registrační údaje jsou bezpečně uloženy na zabezpečených serverech, kam mají přístup jen oprávnění zaměstnanci, a to pod heslem. Společnost šifruje veškeré osobní údaje, které jsou jí postoupeny, a vynakládá veškeré úsilí, aby neoprávněným stranám zabránila v přístupu k těmto údajům.

  Osobní údaje poskytnuté naší Společnosti, které nejsou Registračními informacemi, se rovněž nacházejí na zabezpečených serverech a přístup k nim mají opět pouze oprávnění zaměstnanci, a to pod heslem. K těmto informacím se nedostanete online, a proto pro jejich zobrazení nebo úpravu není heslo. údajům.

 11. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

  Pokud se vaše osobní údaje změní, informujte nás o tom prostřednictvím e-mailu na naši Zákaznickou podporu nebo telefonicky, faxem nebo poštou prostřednictvím kontaktů uvedených na stránce Kontaktujte nás.

 12. PRÁVNÍ INFORMACE

  Vyhrazujeme si právo zveřejnit v souladu se zákonem vaše osobní údaje, poskytnuté na našich stránkách, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro ochranu našich práv a/nebo pro účely soudního řízení, soudního nařízení či soudního procesu. Neneseme odpovědnost za zneužití nebo ztrátu osobních údajů související se soubory cookies z našich stránek, ke kterým nemáme přístup a neovládáme je. Neneseme odpovědnost za protiprávní nebo neoprávněné použití vašich osobních údajů způsobené zneužitím nebo nesprávným použitím vašeho hesla, ať už z nedbalosti nebo úmyslně.

 13. ZMĚNY V PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Případné změny zásad ochrany osobních údajů zaneseme do tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a na ostatní vhodná místa tak, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností, pokud vůbec, je sdělujeme.

  Vyhrazujeme si právo Prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, proto ho prosím často kontrolujte. Pokud v těchto zásadách provedeme podstatné změny, budeme vás informovat zde, e-mailem nebo oznámením na naší domovské stránce.

Ohodnoťte nás

ForexMart Obchodní značka ForexMart je autorizována a regulována v různých jurisdikcích.

Tyto internetové stránky provozuje společnost (Reg. č.: 23071, IBC 2015) se sídlem Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Svatý Vincenc a Grenadiny.

Omezení pro regiony: Společnost neposkytuje služby obyvatelům některých zemí, jako jsou USA, Severní Korea,Súdán, Sýrie a některých další zemí.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Varování před riziky
Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků.
Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků.