Công cụ tài chính

ForexMart cung cấp một loạt các công cụ tài chính để giúp bạn tạo ra một danh mục đầu tư thực sự đa dạng.

Là một công ty có tiềm năng cao trong ngành, ForexMart cung cấp giao dịch ngoại hối với mức chênh lệch cạnh tranh, chặt chẽ cho cả các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ.

« »
Cặp tiền tệ ngoại hối Tài khoản chuẩn ForexMart Tài khoản Zero Spread ForexMart PHÍ QUA ĐÊM
Chênh lệch tỷ giá (Spread) Phí Chênh lệch tỷ giá (Spread) Phí Mua Bán
EUR/USD 2 0 0 2 -0,63 -0,15
GBP/USD 2 0 0 20 -0,52 -0,29
USD/JPY 2 0 0 20 -0,17 -0,64
USD/CHF 2[1] 0 0[3] 2[1] -0,03 -0,57
USD/CAD 2 0 0 20 -0,31 -0,35
AUD/USD 2 0 0 20 -0,29 -0,21
NZD/USD 2 0 0 20 -0,25 -0,27
EUR/JPY 2 0 0 20 -0,46 -0,26
EUR/CHF 8 0 0 80 -0,29 -0,39
EUR/GBP 2 0 0 20 -0,49 -0,1
AUD/CAD 8 0 0 80 -0,32 -0,3
AUD/CHF 8 0 0 80 -0,08 -0,48
AUD/JPY 8 0 0 80 -0,16 -0,42
CAD/CHF 8 0 0 80 -0,11 -0,55
CAD/JPY 8 0 0 80 -0,14 -0,47
CHF/JPY 8 0 0 80 -0,5 -0,21
NZD/CAD 8 0 0 80 -0,28 -0,33
NZD/CHF 8 0 0 80 -0,08 -0,53
NZD/JPY 8 0 0 80 -0,16 -0,49
EUR/AUD 6 0 0 60 -0,75 -0,16
GBP/CHF 10 0 0 100 -0,11 -0,75
GBP/JPY 6 0 0 60 -0,24 -0,61
AUD/NZD 10 0 0 100 -0,37 -0,29
EUR/CAD 10 0 0 100 -0,8 -0,14
EUR/NZD 10 0 0 100 -1,05 -0,19
GBP/AUD 10 0 0 100 -0,559 -0,48
GBP/CAD 10 0 0 100 -0,55 -0,42
GBP/NZD 10 0 0 100 -0,69 -0,41
USD/DKK 6 0 0 60 -2,13 -3,88
USD/NOK 10 0 100 100 -2,43 -4,64
USD/SEK 6 0 60 60 -3,14 -5,15
USD/ZAR 20 0 110 200 -35,15 6,03
AUD/CZK 18 0 18 18 -3,5 -3,5
AUD/DKK 5 0 50 50 -11,5 -11,5
AUD/HKD 4 0 70 40 -15,5 -15,5
AUD/HUF 25 0 25 25 -6,5 -6,5
AUD/MXN 11 0 110 110 -24,5 -24,5
AUD/NOK 6 0 60 60 -13,5 -13,5
AUD/PLN 35 0 35 35 -8,5 -8,5
AUD/SEK 4 0 40 40 -19,5 -19,5
AUD/SGD 4 0 8 4 -2,1 -2,1
AUD/ZAR 16 0 160 160 -35,5 -35,5
CAD/CZK 18 0 18 18 -3,7 -3,7
CAD/DKK 4 0 4 4 -0,94 -0,94
CAD/HKD 4 0 90 40 -18,9 -18,9
CAD/HUF 18 0 18 18 -3,7 -3,7
CAD/MXN 13 0 130 130 -28,6 -28,6
CAD/NOK 5 0 50 50 -11,5 -11,5
CAD/PLN 2 0 20 20 -4,74 -4,74
CAD/SEK 4 0 40 40 -9,51 -9,51
CAD/SGD 4 0 4 4 -0.96 -0.96
CAD/ZAR 18 0 180 180 -37,5 -37,5
CHF/CZK 18 0 18 18 -3,25 -3,25
CHF/DKK 4 0 8 4 -1,55 -1,55
CHF/HKD 4 0 90 40 -16,5 -16,5
CHF/HUF 4 0 40 40 -7,5 -7,5
CHF/MXN 18 0 180 180 -32,5 -32,5
CHF/NOK 9 0 90 90 -16,5 -16,5
CHF/PLN 35 0 35 35 -5,5 -5,5
CHF/SEK 5 0 50 50 -16,5 -16,5
CHF/SGD 6 0 13 6 -2,5 -2,5
CHF/ZAR 16 0 160 160 -28,4 -28,4
EUR/CZK 4 0 40 40 -8 -8
EUR/DKK 13 0 13 13 -2,33 -2,33
EUR/HKD 6 0 120 60 -27,2 -27,2
EUR/HUF 75 0 75 75 -18,3 -18,3
EUR/MXN 22 0 220 220 -45,1 -45,1
EUR/NOK 13 0 130 130 -26,5 -26,5
EUR/PLN 35 0 35 35 -5,3 -5,3
EUR/SEK 55 0 55 55 -36,3 -36,3
EUR/SGD 1 0 20 10 -4,55 -4,55
EUR/ZAR 22 0 220 220 -44,5 -44,5
GBP/CZK 45 0 45 45 -5 -5
GBP/DKK 13 0 13 13 -2,57 -2,57
GBP/HKD 6 0 130 60 -25,56 -25,56
GBP/HUF 5 0 50 50 -10,1 -10,1
GBP/MXN 18 0 180 180 -34,5 -34,5
GBP/NOK 13 0 130 130 -25,56 -25,56
GBP/PLN 25 0 25 25 -3,76 -3,76
GBP/SEK 11 0 110 110 -42,51 -42,51
GBP/SGD 1 0 20 10 -4,26 -4,26
GBP/ZAR 32 0 320 320 -59,45 -59,45
NZD/CZK 13 0 13 13 -2,83 -2,83
NZD/DKK 4 0 4 4 -0,96 -0,96
NZD/HKD 3 0 50 30 -11,35 -11,35
NZD/HUF 3 0 30 30 -6,6 -6,6
NZD/MXN 7 0 70 70 -15,25 -15,25
NZD/NOK 4 0 40 40 -9,45 -9,45
NZD/PLN 15 0 15 15 -2,8 -2,8
NZD/SEK 7 0 70 70 -15,25 -15,25
NZD/SGD 8 0 13 8 -2,8 -2,8
NZD/ZAR 18 0 40 180 -9,55 -9,55
USD/CZK 25 0 25 25 -4,5 -4,5
USD/HKD 5 0 5 5 -6,3 -6,3
USD/HUF 5 0 50 50 -7.5 -7.5
USD/MXN 1 0 10 10 -1.7 -1.7
USD/SGD 5 0 8 5 -1.7 -1.7
USD/PLN 2 0 20 20 -4,5 -4,5
CZK/JPY 4 0 4 4 -0,7 -0,7
DKK/JPY 2 0 2 2 -0,41 -0,41
HKD/JPY 2 0 2 2 -0.41 -0.41
HUF/JPY 4 0 4 4 -0.7 -0.7
MXN/JPY 2 0 2 2 -0.41 -0.41
NOK/JPY 4 0 4 4 -0,7 -0,7
SGD/JPY 4 0 4 4 -0,7 -0,7
SEK/JPY 2 0 2 2 -0,41 -0,41
ZAR/JPY 4 0 4 4 -0.7 -0.7
EUR/RUR 45 0 450 450 -21 9

[1] - Do sự biến động thấp vào ban đêm (từ 23:00 đến 03:00 theo giờ của nền tảng giao dịch), chênh lệch tỷ giá EUR / USD, EUR / CHF, GBP / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / CAD, EUR / GBP, EUR / JPY, USD / JPY và GBP / CHF có thể tăng tối đa 13 pips.
[2] - Hoa hồng và chênh lệch được tính bằng pips (điểm).
[3] - Do mức độ biến động thấp vào ban đêm (từ 23:00 đến 03:00 theo giờ của nền tảng giao dịch), chênh lệch tăng thêm có thể được cộng thêm vào hoa hồng đối với EUR / USD, EUR / CHF, GBP / USD, USD / CHF, NZD / USD , USD / CAD, EUR / GBP, EUR / JPY, USD / JPY và GBP / CHF.
[4] - Hoa hồng từ tài khoản Vi mô được thanh toán tương tự với Tài khoản chuẩn.

Hãy tận dụng nền tảng sáng tạo nhất và các dịch vụ chất lượng cao của chúng tôi để có được trải nghiệm giao dịch chứng khoán tuyệt vời nhất. Với ForexMart, bạn có thể bán hoặc mua cổ phiếu bằng cách sử dụng hợp đồng chênh lệch (CFD).

« »
Chi tiết hợp đồng Điều kiện giao dịch
Ký hiệu Lot Quy mô giao dịch TỐI THIỂU Chênh lệch tỷ giá cố định [1] Hoa hồng Ký quỹ đã sử dụng Phí qua đêm-vị thế mua Phí qua đêm-vị thế bán Giờ giao dịch (Thứ Hai-Thứ Sáu) [2]
#AA Alcoa, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#AAL ANGLO AMERICAN PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 1.00[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#AAPL Apple Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.152[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#AIG American International Group, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#AMZN Amazon.com Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.12[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#AXP American Express 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#BA Boeing 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#BABA Alibaba Group Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.05[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#BAC Bank of America 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#BARC Barclays PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.20[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#BLT BHP BILLITON PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 1.00[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#BP BP PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.25[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#BTA BT Group PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.20[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#C Citigroup, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#CAT Caterpillar, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#CSCO Cisco Systems, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#CVX Chevron Corporation 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#DD DuPont 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#DIS Walt Disney 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#EBAY eBay Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#FB Facebook Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.05 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#GEN General Electric 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#GOOG Google Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.22[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#GS Goldman Sachs Group, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.06[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#GSK GlaxoSmithKline PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 1.00[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#HD Home Depot, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#HPQ Hewlett Packard Co. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#HSBA HSBC Holdings PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.20[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#IBM IBM 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#INTC Intel Corporation 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#JNJ Johnson & Johnson 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#JPM JPMorgan Chase & Co. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#KO Coca-Cola 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#LLOY LLOYDS BANKING GROUP PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.10[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#LNKD LinkedIn Corporation 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.15[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#MCD McDonald's Corporation 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#MMM 3M 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#MRK Merck & Co, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#MSFT Microsoft Corporation 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#ORCL Oracle Corp. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#PFE Pfizer, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#PG Procter & Gamble Co. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#T AT&T, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#TRV Travelers Companies, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#TSCO TESCO PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.40[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#TWTR Twitter Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.06[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#UTX United Technologies Corporation 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#VOD VODAFONE GROUP PLC 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.20[3] 0.10% 10% -5% -2.5% 10:00 - 18:30
#VZ Verizon Communications, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#WFC Wells Fargo & Co 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#WMT Wal-Mart Stores, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#XOM Exxon Mobil Corporation 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00
#YHOO Yahoo, Inc. 100 Cổ phiếu 1 Cổ phiếu = 0.01 0.03 0.10% 10% -5% -2.5% 16:30 - 23:00

Giá trị phí qua đêm cho CFD cổ phiếu được xác định theo kỳ hạn hàng năm.

[1] - Mức chênh lệch trên được áp dụng trong các điều kiện giao dịch bình thường trong phiên giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp khi điều kiện thị trường khiến chênh lệch tỷ giá tăng cao hơn mức chênh lệch trung bình điển hình được hiển thị ở trên;
[2] - Giao dịch sẽ bị vô hiệu hóa trong 5 phút vào mỗi ngày thứ Sáu thứ 3 của mỗi tháng trong khoảng thời gian từ 12:10 đến 12:15 GMT + 2.
[3] - Mức chênh lệch trên là mức chênh lệch trung bình.

Ghi chú:
Giao dịch diễn ra hàng ngày từ 10:00 đến 18:30 theo giờ máy chủ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu đối với cổ phiếu của Vương quốc Anh và từ 16:30 đến 23:00 đối với cổ phiếu của Hoa Kỳ. Giờ máy chủ là GMT + 2 (GMT + 3 áp dụng vào giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày / giờ mùa hè).

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách giao dịch kim loại giao ngay. Tại ForexMart, chúng tôi mong muốn cung cấp mức chênh lệch và đòn bẩy động có lợi nhất trên cả VÀNG và BẠC.

« »
Ký hiệu Lot Chênh lệch tỷ giá (Spread) Phí Phí qua đêm
Phí qua đêm-vị thế mua Phí qua đêm-vị thế bán
VÀNG 100 ounces 80 0 -5% -1%
BẠC 500 ounces 40 0 -5% -1%
XAUUSD 500 ounces 80 0 -5% -1%

Giá trị của phí qua đêm cho Kim loại giao ngay được xác định theo kỳ hạn hàng năm.

Leverage for GOLD and SILVER trading is 1:500

« »
Ký hiệu Lot ForexMart Cổ điển ForexMart Chuyên nghiệp ForexMart Cent Phí qua đêm
Chênh lệch tỷ giá (Spread) Phí Chênh lệch tỷ giá (Spread) Phí Chênh lệch tỷ giá (Spread) Phí Nhóm Tới hạn
GOLD.m 100 ounces 36 0 24 0 36 0 -5 -1
SILVER.m 500 ounces 35 0 26 0 35 0 -5 -1
XAUUSD.m 500 ounces 38 0 25 0 38 0 -5 -1

Giá trị của phí qua đêm cho Kim loại giao ngay được xác định theo kỳ hạn hàng năm.

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số, trong đó số dư được lưu trữ và lưu chuyển qua Internet. Không giống như các phương thức thanh toán khác, loại tiền tương đối mới này cung cấp phí thấp hơn và được vận hành bởi một số máy chủ trên toàn thế giới. Với bitcoin, việc kiếm thêm thu nhập đã trở nên khả thi.

« »
Ký hiệu Lot Chênh lệch tỷ giá Phí Phí qua đêm-vị thế mua Phí qua đêm-vị thế bán Đòn bẩy
Bitcoin 1 21 0.10% -45 -90 1:10

« »
Tiêu đề Ký hiệu Lot Chênh lệch tỷ giá (Spread) Phí Phí qua đêm Đòn bẩy
Phí qua đêm vị thế mua (Buy-swap) Phí qua đêm vị thế bán (Sell-swap)
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 335 0.10% -20 -20 1:5
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 19167 0.10% -20 -20 1:5
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 1326 0.10% -20 -20 1:5
Litecoin #Litecoin 100 Litecoin 170 0.10% -20 -20 1:5
Ripple #Ripple 10000 Ripple 50 0.10% -20 -20 1:5
Uniswap Uniswap 100 Uniswap 258 0.10% -20 -20 1:2
Chainlink Chainlink 100 Uniswap 29761 0.10% -20 -20 1:2
Filecoin Filecoin 100 Filecoin 760 0.10% -20 -20 1:2
Polkadot Polkadot 100 Polkadot 2783 0.10% -20 -20 1:2
Dogecoin Doge 100000 Doge 300 0.10% -20 -20 1:2
Cardano Cardano 1000 Cardano 1635 0.10% -20 -20 1:2
Aave Aave 100 Aave 452 0.10% -20 -20 1:2
Dash Dash 100 Dash 245 0.10% -20 -20 1:2
EOS EOS 1000 EOS 580 0.10% -20 -20 1:2
Monero Monero 100 Monero 290 0.10% -20 -20 1:2
Solana Solana 100 Solana 180 0.10% -20 -20 1:2
Stellar Stellar 10000 Stellar 413 0.10% -20 -20 1:2
Tron Tron 100000 Tron 97 0.10% -20 -20 1:2
Zcash Zcash 100 Zcash 164 0.10% -20 -20 1:2
« »
Ký hiệu / ForexMart Chuyên nghiệp Zero Spread Phí qua đêm
*Chênh lệch tỷ giá (Spread) *Chênh lệch tỷ giá (Spread) *Chênh lệch tỷ giá (Spread) Mua (điểm) Bán (Points)
EURUSD.fx 1.1 1.1 0.4 -0,63 -0,15
GBPUSD.fx 1.7 1.7 1 -0,52 -0,29
USDJPY.fx 0.34 3.4 2.7 -0,17 -0,64
USDCHF.fx 1.4 1.4 0.7 -0,03 -0,57
USDCAD.fx 1.8 1.8 1.1 -0,31 -0,35
AUDUSD.fx 1.2 1.2 0.5 -0,29 -0,21
NZDUSD.fx 1.8 1.8 1.1 -0,25 -0,27
EURJPY.fx 0.45 4.5 3.8 -0,45 -0,26
EURCHF.fx 2.7 2.7 2 -0,29 -0,39
EURGBP.fx 1.8 1.8 1.1 -0,49 0,1
AUDCAD.fx 1.8 1.8 1.1 -0,32 -0,3
AUDCHF.fx 1.9 1.9 1.2 -0,08 -0,48
AUDJPY.fx 0.27 2.7 2 -0,16 -0,42
CADCHF.fx 2.2 2.2 1.5 -0,11 -0,55
CADJPY.fx 0.76 7.6 6.9 -0,14 -0,47
CHFJPY.fx 0.54 5.4 4.7 -0,5 -0,21
NZDCAD.fx 2.2 2.2 1.5 -0,28 -0,33
NZDCHF.fx 2 2.0 1.3 -0,08 -0,53
NZDJPY.fx 0.78 7.8 7.1 -0,16 -0,49
EURAUD.fx 2.6 2.6 1.9 -0,75 -0,16
GBPCHF.fx 3.1 3.1 2.4 -0,11 -0,75
GBPJPY.fx 0.95 9.5 8.8 -0,24 -0,61
AUDNZD.fx 2.2 2.2 1.5 -0,37 -0,29
EURNZD.fx 3.6 3.6 6.9 -0,19 -0,19
GBPAUD.fx 3.9 3.9 3.2 -0,59 -0,48
GBPCAD.fx 4 4.0 3.3 -0,55 -0,42
EURCAD.fx 2.5 2.5 1.8 -0,8 -0,14
GBPNZD.fx 4.2 4.2 3.5 -0,69 -0.41
AUDNOK.fx 9 9.0 12.3 -9,0 -9,0
AUDSEK.fx 0.1 0.1 49.6 -4,5 -4,5
AUDSGD.fx 3.4 3.4 6.7 -10,0 -10,0
CHFDKK.fx 9.3 9.3 12.6 -11,0 -12,0
CHFNOK.fx 1.5 1.5 51 -100,0 -100,0
CHFPLN.fx 1.3 1.3 50.8 -40,0 -40,0
CHFSGD.fx 6.4 6.4 9.7 -15,0 -14,0
EURHKD.fx 2.6 2.6 52.1 -150,0 -150,0
USDHKD.fx 0 0.0 -0.7 -6,7 -6,7
EURHUF.fx 4.7 4.7 54.2 -120,0 -120,0
EURMXN.fx 0.7 0.7 4 -33,0 -33,0
EURNOK.fx 1.4 1.4 50.9 -200,0 -200,0
EURPLN.fx 7.5 7.5 57 -50,0 -50,0
EURSEK.fx 5.3 5.3 54.8 -60,0 -60,0
EURSGD.fx 3.4 3.4 2.7 -20,0 -20,0
EURZAR.fx 7.4 7.4 56.9 -250,0 -250,0
GBPDKK.fx 1.4 1.4 0.7 -17,0 -17,0
GBPNOK.fx 3.1 3.1 52.6 -157,0 -157,0
GBPPLN.fx 5.7 5.7 55.2 -34,0 -34,0
GBPSEK.fx 6.1 6.1 55.6 -160,0 -160,0
GBPSGD.fx 8.2 8.2 57.7 -30,0 -30,0
GBPZAR.fx 5.2 5.2 8.5 -37,0 -37,0
HKDJPY.fx 0.73 7.3 6.6 -4,1 -4,1
MXNJPY.fx 0 0 -0.7 -4,1 -4,1
NOKJPY.fx 0.1 1.0 0.3 -5,0 -5,0
NZDSGD.fx 8.2 8.2 7.5 -20,0 -20,0
SEKJPY.fx 0.74 7.4 7.4 2,1 -3,9
USDCZK.fx 2.9 2.9 52.4 -25,0 -25,0
USDDKK.fx 5.3 5.3 8.6 -2,13 -3,88
USDHUF.fx 0.9 0.9 50.4 -75,0 -75,0
USDMXN.fx 9.5 9.5 12.8 -17,0 -17,0
USDNOK.fx 0 0.0 49.5 -2,43 -4,64
USDPLN.fx 6.6 6.6 56.1 -20,0 -20,0
USDSEK.fx 0.3 0.3 49.8 -3,14 -5,15
USDSGD.fx 6.8 6.8 6.1 -17,0 -17,0
USDZAR.fx 0 0.0 49.5 -35,15 6,03
ZARJPY.fx 0.63 6.3 55.8 -7,0 -7,0
USDTRY.fx 9.81795 9.83085 1290 -37.39 -12.53
USDRUB.fx 70.5998 70.6682 684 -30.45 -8.1
EURRUB.fx 81.66448 81.70660 4212 -312 -84.42
EURTRY.fx 11.35327 11.36894 1537 -73.24 -3.2
GBPTRY.fx 13.27854 13.30201 2347 -80.77 -6.27
EURCZK.fx 25.1634 25.2297 663 -2.36 -1.45
GBPCZK.fx 29.3638 29.5827 2189 -2.25 -2.4
GBPHUF.fx 423.513 424.414 901 -3.62 -3.49

Kích thước trung bình của Chênh lệch tỷ giá đang được cập nhật mỗi ngày một lần.

« »
NG.z Energy 1000 34 24 34 -7.4149 1.8062 1:10
CL.z Energy 1000 63 46 63 -0.067 -0.079 1:10

« »
Phí Phí Phí Phí qua đêm-vị thế mua Phí qua đêm-vị thế bán
SPX500 1 110 0 60 0 110 0 -15 -2
DAX30 1 570 0 520 0 570 0 -15 -2
UK100 1 200 0 150 0 200 0 -15 -2
JP225 1 1850 0 1800 0 1850 0 -15 -2
DJ30 1 400 0 273 0 400 0 -15 -2
NASDAQ100 1 180 0 130 0 180 0 -15 -2
F40 1 175 0 125 0 175 0 -15 -2
N25 1 94 0 44 0 94 0 -15 -2
STOXX50 1 250 0 200 0 250 0 -15 -2
SWI20 1 530 0 480 0 530 0 -15 -2
AUS200 1 550 0 500 0 550 0 -15 -2
ES35 1 630 0 580 0 630 0 -15 -2
HK50 1 610 0 560 0 610 0 -15 -2

[1] -
[2] -
[3] -

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Cuba, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2021 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.