Liên hệ với ForexMart

ForexMart rất hân hạnh được hỗ trợ bạn! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc các mối quan tâm liên quan khác trong giờ hành chính.


Hỗ trợ khách hàng

Giờ làm việc: 24/5


Phòng tài chính

Email: finance@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Yêu cầu chung

Email: info@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Bộ phận xác minh

Email: verification@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Phòng giao dịch

Email: dealing@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Phòng tiền thưởng

Email: bonuses@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Phòng hợp tác

Email: partnership@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT
Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.