Liên hệ với ForexMart

ForexMart rất hân hạnh được hỗ trợ bạn! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc các mối quan tâm liên quan khác trong giờ hành chính.


Hỗ trợ khách hàng

Giờ làm việc: 24/5


Phòng tài chính

Email: finance@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Yêu cầu chung

Email: info@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Bộ phận xác minh

Email: verification@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Phòng giao dịch

Email: dealing@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Phòng tiền thưởng

Email: bonuses@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT

Phòng hợp tác

Email: partnership@forexmart.com
Giờ làm việc: 07:00 - 16:00 GMT
Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.