Hệ thống giao dịch cộng đồng
ForexMart CopyTrade
Bạn chỉ mới học cách giao dịch trên thị trường ngoại hối hoặc không có thời gian rảnh? Hãy đầu tư vào kiến ​​thức và kỹ năng của các chuyên gia. Kiếm tiền bằng cách sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch thành công khác.

Giao dịch Sao chép là gì?

Đó là một hệ thống sao chép các giao dịch. Với dịch vụ này, bạn có thể trở thành nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch, và thậm chí cả hai cùng một lúc. Trong mỗi trường hợp, bạn có thu nhập - dưới dạng lợi nhuận từ hoạt động của nhà giao dịch đã chọn, hoặc trong hình thức là hoa hồng cho mỗi người đăng ký của bạn. Hệ thống tự động sao chép các giao dịch được mở bởi các nhà giao dịch đã chọn trong thời gian thực. Tất cả các giao dịch được hiển thị trong trạm giao dịch và tài khoản cá nhân của bạn.

Thật dễ dàng để bắt đầu kiếm tiền trên Forex!

Tôi muốn đầu tư
Tôi muốn giao dịch

Chọn một nhà giao dịch (một hoặc nhiều hơn)

Thiết lập các điều kiện để sao chép

Thiết lập dự án của bạn

Xác định các điều kiện và chiến lược giao dịch của bạn

Tại sao các nhà giao dịch chọn hệ thống ForexMart CopyTrade?

Làm việc với các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới
Cài đặt tài khoản đầu tư cá nhân
Cơ hội huy động vốn

Sao chép giao dịch của những nhà giao dịch giỏi nhất trên ForexMart

HOA HỒNG LỢI NHUẬN VÀ THUA LỖ ĐĂNG KÝ NGAY LẬP TỨC

Tham gia cộng đồng các nhà giao dịch ForexMart

 

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Cuba, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2021 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
template->Css() ?> template->Js()?>