ФорексМарт Търговия с копиране
Are you just learning how to trade in the foreign exchange market or do not have free time? Invest in the knowledge and skills of professionals. Earn by copying the transactions of other successful traders.

What is Copy Trading?

It is a system for copying trades. With this service you can become an investor or a trader, and even both at the same time. In each case you get income – either in the form of profit from the selected trader’s activity, or in the form of commissions for each of your subscribers. The system automatically copies trades that are opened by the chosen traders in real time. All the transactions are displayed in the trading terminal and your personal account.

It's easy to start making money on Forex!

I want to invest
I want to trade

Choose a trader (one or more)

Set the conditions for copying

Set up your project

Define your conditions and trading strategy

Why do traders choose the ForexMart CopyTrade system?

Working with successful traders from all over the world
Individual investment account settings
Opportunity to raise capital

Copy trades of the best traders on ForexMart

КОМИСИОНА ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА

Join the ForexMart community of traders

 

ФорексМарт марката е разрешена и регулирана от различни юрисдикции.

Този уебсайт се управлява от (Рег. номер 23071, IBC 2015)със седалище в Шамрок Лодж, Мъри Роуд, Кингстън, Сейнт Винсент и Гренадини.

Ограничени региони: не предоставя услуги за жители на определени страни, като САЩ, Северна Корея, Мианмар,Судан, Сирия и някои други региони..


© 2015-2021 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Предупреждение за риск:
Международната валутна търговия е силно спекулативна и сложна по своя характер и може да не е подходяща за всички инвеститори. Форекс търговията може да доведе до значителна печалба или загуба. Следователно не е препоръчително да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Преди да използвате услугите, предлагани от ФорексМарт, моля, потвърдете рисковете, свързани с валутната търговия. Потърсете независим финансов съвет, ако е необходимо. Моля, обърнете внимание, че нито предишно представяне, нито прогнози са надеждни показатели за бъдещи резултати.
Международната валутна търговия е силно спекулативна и сложна по своя характер и може да не е подходяща за всички инвеститори. Форекс търговията може да доведе до значителна печалба или загуба. Следователно не е препоръчително да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Преди да използвате услугите, предлагани от ФорексМарт, моля, потвърдете рисковете, свързани с валутната търговия. Потърсете независим финансов съвет, ако е необходимо. Моля, обърнете внимание, че нито предишно представяне, нито прогнози са надеждни показатели за бъдещи резултати.
template->Css() ?> template->Js()?>