Link Liên kết

Đổi mới. Cách mạng hóa. Hãy bắt đầu việc kinh doanh thành công của bạn cùng chúng tôi.

ForexMart cung cấp một trong những chương trình liên kết tốt nhất trên thị trường toàn cầu. Có được phần thưởng và hoa hồng khi bạn giới thiệu khách hàng. Chúng tôi cung cấp một link được tạo tự động duy nhất cho tất cả các đối tác đã đăng ký của chúng tôi hoặc họ có thể tạo URL cá nhân của riêng mình. Nếu một người đăng ký tài khoản giao dịch với ForexMart thông qua link liên kết của bạn, người đó được coi là khách hàng được giới thiệu của bạn.

Cấu trúc link liên kết

Một link liên kết chứa 2 thành phần:

  1. Một link dẫn đến trang ForextMart. Nó có thể là bất kỳ trang nào, chẳng hạn như trang chủ ForexMart (www.forexmart.com) hoặc trang Tại sao chọn chúng tôi (www.forexmart.com/why-choose-us).
  2. Mã liên kết được đính kèm vào link với định dạng www.forexmart.com/register?‌ id=12345, trong đó 12345 là mã liên kết duy nhất.

Ví dụ: bạn đã hướng một khách hàng tiềm năng đến trang chủ, với link như sau: www.forexmart.com?‌ id=12345. Mở tài khoản giao dịch từ trang chủ, khách hàng tiềm năng sẽ được dẫn đến link www.forexmart.com/register?‌ id=12345. Mọi người theo link này sẽ được ghi nhận là khách hàng được giới thiệu của bạn.

Đăng ký ngay bây giờ và mở khóa cơ hội vô hạn ngay hôm nay.

Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.