Link afiliacyjny

Innowacyjnie. Korzystnie. Rozpocznij swj biznes z nami.

ForexMart oferuje jeden z najlepszych programw partnerskich na rynku ?wiatowym. Czerpaj korzy?ci, polecaj?c nasz? stron?. Ka?dy zarejestrowany partner otrzymuje unikalny link, ale te? potrafi tworzy? URL samodzielnie. W przypadku gdy u?ytkownik po klikni?ciu zak?ada w?asne konto, jest on traktowany jako Twj klient.

Konstrukcja linka afiliacyjnego

Link afiliacyjny sk?ada si? z dwu cz??ci:

  1. Link na stron? ForexMart. Mo?e to by? dowolna strona - g?wna ((www.forexmart.com)) b?d? na przyk?ad strona Dlaczego Warto Wybra? Nas (www.forexmart.com/why-choose-us).
  2. Do tej strony dodaje si? kombinacja stanowi?ca kod partnerski. Link w ca?o?ci wygl?da nast?puj?co www.forexmart.com/register?id=12345,, gdzie kombinacja 12345 to unikalny kod partnerski.

Za??my, ?e kierujesz klienta na stron? g?wn?. W tym przypadku link b?dzie wygl?da? nast?puj?co www.forexmart.com?‌ id=12345.. W celu za?o?enia konta klient potencjalny zostanie przekierowany na stron? www.forexmart.com/register?‌ id=12345. Ka?da osoba, ktra zarejestruje si? za pomoc? Twojego linka, b?dzie uwa?ana za Twojego klienta.

Zarejestruj si? teraz i odkryj nieograniczone mo?liwo?ci ju? dzi?.

Opinie

ForexMart marka jest autoryzowana i regulowana w różnych jurysdykcjach.

Ta witryna jest obsługiwana przez (Reg No.23071, IBC 2015) z siedzibą w Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

Regiony z Ograniczeniami: nie świadczymy usług mieszkańcom niektórych krajów, takich jak Stany Zjednoczone, Korea Północna, Myanmar,Sudan, Syria i niektóre inne regiony.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Ostrzeżenie o ryzyku:
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71.71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71.71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.