Technologia ECN

Technologia ECN w Twojej ulubionej platformie handlowej.

Czym jest ECN?
ECN to skrót od “Electronic Communication Network” i oznacza on typ brokera, który zapewnia bezpośredni dostęp między uczestnikami rynku, a zwłaszcza małymi traderami (bankami, funduszami inwestycyjnymi i osobami fizycznymi) a topowymi dostawcami płynności.Utworzenie tego bezpośredniego połączenia czyni proces handlowania dla klientów bardziej efektywnym i skutecznym, jednocześnie zmniejszając ryzyko i maksymalizując możliwości osiągnięcia zysków. A pzez to, że technologia ECN eliminuje pośredników i dealerów, klienci mają szybsze i tańsze transakcje.

Dlaczego warto wybrać brokera typu ECN?
Brokerzy typu ECN pojawili się stosunkowo niedawno i konkurencja tu nie jest tak wielka. Dopiero teraz technologia ECN zaczęła nabierać popularności dzięki rosnącej liczbie klientów, którzy już mieli okazję z niej skorzystać i ocenić jej możliwości. ECN odróżnia mnóstwo zalet, oto tylko niektóre z nich:

 • Stałe spready

  Zapewniamy naszym klientom stałe ścisłe spready. Oznacza to, że potrafią swobodnie handlować w ramach tego spreadu bez żadnych ograniczeń bądź stop-limitów.

 • Natychmiastowe egzekucje zleceń

  Technologia ECN została opracowana by momentalnie umieszczać i przetwarzać zlecenia. Korzystając z naszego systemu klienci potrafią śledzić swoje zlecenia w czasie rzeczywistym, porównywać je oraz otrzymywać natychmiastowe potwierdzenia.

 • Brak rekwotowań

  Brokerzy typu ECN eliminują potrzebę kwotowań pośredniczących, a co za tym idzie optymalizują proces handlu - zlecenia są szybciej wykonywane i potwierdzane bez rekwotowań.

 • Bezpośredni dostęp

  Klienci mają bezpośredni dostęp do najlepszych dostawców płynności, takich jak banki światowej klasy i prestiżowe instytucje finansowe. Oznacza to, że handel odbywa się na poziomie międzynarodowej płynności.

 • Strategia handlowa

  Z technologią ECN tradery potrafią korzystać z dowolnej potrzebnej strategii handlowej, nawet skalpowania. Nie ma tu żadnych ograniczeń.

 • Automatyzacja procesu handowego

  Z technologią ECN transakcje są zautomatyzowane, gdyż system automatycznie przeszukuje i dopasowuje zlecenia. Optymalizuje to czas pracy brokera.

Czym jest technologia ECN od ForexMart?
Technologia ECN od ForexMart pozwala naszym klientom korzystać ze stałych ścisłych spreadów, niskich prowizji oraz wydajnej egzekucji zleceń. Opracowaliśmy system, który natychmiast wyszukuje i dopasowuje zlecenia w czasie rzeczywistym. Automatycznie egzekwuje zlecenia odpowiadające Twoim warunkom. Zapewnia to najkorzystniejsze warunki handlowe dla naszych klientów.

Powiększ swoje możliwości za pomocą technologii ECN od ForexMart.

(Pole Gdoność nie powinno przekraczać 128 znaków.)

(Pole E-mail nie powinno przekraczać 48 znaków.)

Top Top
Ostrzeżenie o ryzyku:
Wymiana walut jest wysoce spekulacyjna i złożona, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Handel na rynku Forex może przynieść znaczny zysk lub stratę. Dlatego nie zaleca się inwestowania pieniędzy, których nie możesz stracić. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez ForexMart prosimy o zapoznanie się z ryzykiem związanym z handlem na rynku Forex. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady finansowej. Należy zauważyć, że ani wyniki osiągnięte w przeszłości, ani prognozy nie są wiarygodnymi wskaźnikami przyszłych wyników.
Wymiana walut jest wysoce spekulacyjna i złożona, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Handel na rynku Forex może przynieść znaczny zysk lub stratę. Dlatego nie zaleca się inwestowania pieniędzy, których nie możesz stracić. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez ForexMart prosimy o zapoznanie się z ryzykiem związanym z handlem na rynku Forex. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady finansowej. Należy zauważyć, że ani wyniki osiągnięte w przeszłości, ani prognozy nie są wiarygodnymi wskaźnikami przyszłych wyników.