ECN технология

ECN технология, използваща любимата ви платформа за търговия.

Какво е ECN?
ECN, означаващо “Electronic Communication Network” е процес, който дава директен достъп до търовия между участниците на пазара, в частност дребните търговци (банки, инвестиционни фондове и физически лица) и на най-големите доставчици на ликвидност. Чрез тази директна връзка клиентите получават качествен и ефективен процес на търговия, който намалява риска и увеличава възможностите за печалба. Тъй като ECN технологията прескача посредниците и дилърите, клиентите извършват по-бързи и по-евтини търговии.

Защо да изберете ECN брокер?
ECN брокерите са сравнително нови на пазара и са малко на брой. Популярността им расте, поради нарастващия брой на клиентите, които ги използват и осъзнават ползите им. Доста са предимствата, които ECN предлага. Това са само някои от тях :

 • Малки спредове

  Клиентите се радват на сделки с малки спредове. Това означава, че няма лимит и стоп нива и търговците могат свободно да търгуват в спреда.

 • Незабавно изпълнение

  ECN технологията е разработена, за да предоставя незабавно изпълнение на сделките. Чрез нашата система, клиентите получават коректни котировки и поръчките им се изпълняват незабавно.

 • Без рекотиране

  ECN брокерите елиминират нуждата от посредници и по този начин се оптимизира процеса на търговията, за по-бързо изпълнение и потвърждение на поръчките, без рекотиране.

 • Директен достъп

  Клиентите получават директен достъп до най-големите доставчици на ликвидност, като например големите международни банки и престижните финансови институции. Това означава, че те търгуват при глобална ликвидност.

 • Стратегия за търговия

  Чрез ECN технологията, търговците могат да използват всяка една стратегия за търговия, включително скалпиране. Няма никакви ограничения.

 • Автоматизирана търговия

  Сделките при ECN технологията са автоматизирани, тъй като системата търси и обработва автоматично насрещните поръчки. Това оптимизира работата на брокера.

Каква е ECN технологията на ForexMart?
ECN технологията на ForexMart позволява на клиентите да се наслаждават на малки спредове и комисиони и на ефективно изпълнение на поръчките. Ние разработихме система, която търси и изпълнява насрещните поръчки в реално време. Тя автоматично изпълнява поръчките, което отговаря на вашите нужди. Това осигурява бърза и оптимална търговия.

Максимизирайте възможностите си с ECN технологията на ForexMart и се възползвайте от предимствата й днес.

(Полето за имейл трябва да бъде до 128 символа.)

(Полето за име трябва да бъде до 48 символа.)

обратна връзка

ForexMart марката е разрешена и регулирана от различни юрисдикции.

Този уебсайт се управлява от (Рег. номер 23071, IBC 2015)със седалище в Шамрок Лодж, Мъри Роуд, Кингстън, Сейнт Винсент и Гренадини.

Ограничени региони: не предоставя услуги за жители на определени страни, като САЩ, Северна Корея, Мианмар,Судан, Сирия и някои други региони..


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Предупреждение за риск:
Международната валутна търговия е силно спекулативна и сложна по своя характер и може да не е подходяща за всички инвеститори. Форекс търговията може да доведе до значителна печалба или загуба. Следователно не е препоръчително да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Преди да използвате услугите, предлагани от ForexMart, моля, потвърдете рисковете, свързани с валутната търговия. Потърсете независим финансов съвет, ако е необходимо. Моля, обърнете внимание, че нито предишно представяне, нито прогнози са надеждни показатели за бъдещи резултати.
Международната валутна търговия е силно спекулативна и сложна по своя характер и може да не е подходяща за всички инвеститори. Форекс търговията може да доведе до значителна печалба или загуба. Следователно не е препоръчително да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Преди да използвате услугите, предлагани от ForexMart, моля, потвърдете рисковете, свързани с валутната търговия. Потърсете независим финансов съвет, ако е необходимо. Моля, обърнете внимание, че нито предишно представяне, нито прогнози са надеждни показатели за бъдещи резултати.