Thông báo: cập nhật điều kiện tài khoản Cents


September, 24 2022

Kính gửi quý khách hàng,


Chúng tôi gửi đến quý khách hàng một số cập nhật về điều kiện giao dịch Metal bằng cách sử dụng tài khoản Cents.


Từ ngày 3 tháng 10 năm 2022, lô giao dịch tối thiểu được mở sẽ là 0,1 (lot).*


Vui lòng xem xét những thay đổi này khi lập kế hoạch giao dịch mới theo chiến lược giao dịch của bạn.


*Những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các vị trí metal mở và có thể đóng bất kỳ lúc nào thuận tiện.


All News

Feedback

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Risk Warning:
Foreign exchange trading carries a high risk of losing money due to leverage and may not be suitable for all investors. Before deciding to invest your money, you should carefully consider all the features associated with Forex, as well as your investment objectives, level of experience, and risk tolerance.
Foreign exchange trading carries a high risk of losing money due to leverage and may not be suitable for all investors. Before deciding to invest your money, you should carefully consider all the features associated with Forex, as well as your investment objectives, level of experience, and risk tolerance.