Lưu trữ VPS miễn phí

Thông số kỹ thuật VPS

  • 1 CPU (Máy chủ hàng đầu từ DELL-DELL R730xd với 2 x E5-2680v3)

  • 1 GB RAM

  • 25 GB HDD

  • Bao gồm Windows Server 2008

Để đăng ký VPS, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ qua support@forexmart.com.
Để yêu cầu VPS MIỄN PHÍ, khách hàng chỉ cần ký quỹ tối thiểu 1000 USD vào tài khoản của mình (hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ khác). Khách hàng phải giao dịch ít nhất 2 lot quay vòng mỗi tháng để duy trì VPS.
Trực tuyến 24/7
Tốc độ cao
Máy chủ mạnh
Không bị khởi động lại
Sử dụng không giới hạn cho bất kỳ mục đích nào
Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.