Lưu trữ VPS miễn phí

Thông số kỹ thuật VPS

  • 1 CPU (Máy chủ hàng đầu từ DELL-DELL R730xd với 2 x E5-2680v3)

  • 1 GB RAM

  • 25 GB HDD

  • Bao gồm Windows Server 2008

Để đăng ký VPS, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ qua support@forexmart.com.
Để yêu cầu VPS MIỄN PHÍ, khách hàng chỉ cần ký quỹ tối thiểu 1000 USD vào tài khoản của mình (hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ khác). Khách hàng phải giao dịch ít nhất 2 lot quay vòng mỗi tháng để duy trì VPS.
Trực tuyến 24/7
Tốc độ cao
Máy chủ mạnh
Không bị khởi động lại
Sử dụng không giới hạn cho bất kỳ mục đích nào
Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.