Quản trị trang web

Khởi chạy một trang web? Cải thiện một trang web hiện có? ForexMart đã giúp đảm bảo điều đó! Chúng tôi đã thiết kế nhiều widget thân thiện với người dùng và không bị lỗi kỹ thuật, cũng như các tài liệu quảng cáo, có thể được tích hợp vào bất kỳ trang web nào.

Lợi ích dành cho quản trị viên web:

 • Bảng tỷ giá hối đoái
 • Máy tính tiền tệ và chênh lệch giá
 • Biểu đồ ngoại hối
 • Banner, poster, và logo
 • Nguồn cấp dữ liệu RSS có thể tùy chỉnh
 • Phân tích và hiểu biết thị trường sâu sắc
 • Link liên kết
 

Đăng ký Quản trị Trang web

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại partnership@forexmart.com nếu bạn muốn thảo luận về các lựa chọn đối tác của mình.

  Giao thức được yêu cầu (http://, https://, ftp://).
  Phản hồi

  ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

  (Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

  Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


  © 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
  Top Top
  Cảnh báo Rủi ro:
  Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
  Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.