Changes to the trading schedule – 24/25 November


tháng 11, 24 2022

Dear traders,


We’d like to inform you that due to Thanksgiving Day celebrated in the United States on November 24, there will be changes to the trading schedule.


November 24:


 • Trading US shares will be closed all day;

 • DJ30, JP225, SPX500, NASDAQ100 – early close at 8 pm;

 • UK100 – early close at 11 pm;

 • Metalls – early close at 9:30 pm;

 • #Cl.z – early close at 8:15 pm;

 • #Ng – early close at 8 pm.


November 25:


 • Trading US shares – early close at 8 pm;

 • DJ30, JP225, SPX500, NASDAQ100 – early close at 8:15 pm;

 • UK100 – normal hours;

 • Metalls – early close at 8:45 pm;

 • #Cl.z – early close at 8:30 pm;

 • #Ng – normal hours.


Please consider the changes and plan your activities accordingly.


Best regards,

ForexMart team


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.