Note the changes in trading hours on January 17, 2022


tháng 1, 14 2022

Dear traders,


Please pay attention to some changes in trading hours due to the celebration of Martin Luther King Day, a public holiday in the US.


On Monday, January 17:


Trading CFDs on Shares will be unavailable all day long.


Natural gas futures (#NG.z) trading will be closed at 21:30. Crude oil (#CL.f, CL.z) – at 21:15.


Trading Indices:


UK100.x, UK100.i – early close at 23:00;

JP225.x, JP225.i, NASDAQ100.x, NASDAQ100.i, SPX500.x, SPX500.i, DJ30.x, DJ30.i – early close at 20:00.


A trading schedule will be back to normal from the following day, January 18. If you have any questions, do not hesitate to contact our Support Service.


Tất cả tin tức

Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.