Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

TSMC has crossed the $1 trillion capitalization threshold for the first time in history


tháng 7, 10 2024
watermark Economic news

Shares of the semiconductor manufacturer are showing strong growth, fueled by investor optimism and higher target prices by analysts at Morgan Stanley and JPMorgan. 


During trading on Monday, TSMC shares soared by 4.8%, bringing the company's capitalization to a historic high of $1 trillion. By the end of the day, the growth decreased slightly, and the shares closed at $186.63, which is 0.18% higher than Friday's closing price. The company's capitalization at the end of the day was $962 billion. 


Since the beginning of the year, TSMC shares have grown by more than 80%, surpassing Berkshire Hathaway in value and ranking eighth in the world among public companies.


According to Morningstar analyst Felix Lee, bringing TSMC's ADR estimate closer to $1 trillion is a significant success, but the potential for growth is still huge, given the technological advances expected in the coming decades.


The increase in quotations on Monday was caused by an increase in the target price of TSMC shares by Morgan Stanley analysts by 9%. The investment bank expects the chipmaker to increase its estimate of annual sales in a quarterly report next week. Morgan Stanley also noted that TSMC is raising prices for processors due to high demand and capacity utilization. 


Analysts also believe that TSMC's deficit marketing strategy is working. According to them, TSMC signals that supplies from advanced foundries may be limited in 2025, and customers may not receive sufficient capacity allocation.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.