Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Bitcoin is falling, demand for BTC-ETFs is decreasing


tháng 4, 02 2024
watermark Economic news

On Tuesday, bitcoin continues to decline – at the moment, the cryptocurrency dropped to $ 64,781. Pressure on the asset is exerted by a decrease in demand for spot bitcoin ETFs in the United States, as well as a decrease in hopes for easing the monetary policy of the Federal Reserve System.


The current BTC quote is $66,149. Thus, the sharp rally in cryptocurrencies observed after the approval of the first wholesale bitcoin exchange-traded funds in the United States is losing momentum. Since reaching a peak of $73,798 in mid-March, bitcoin has lost about 10%.


Recent inflation data point to continued price pressures in the United States, which forces investors to hold back expectations for a Fed interest rate cut. And this, in turn, supports the yield of treasury bonds and the dollar and negatively affects speculative assets, including cryptocurrencies.


However, analysts are still waiting for the rally to resume, as the supply of new bitcoins is expected to be halved in April, the so-called halving, which some traders consider as a support factor for the cryptocurrency.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.