Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Economic calendar | November 20 – 24


tháng 11, 20 2023
watermark Economic news

Monday, November 20


Apparently, we are going to have a rather monotonous and boring week. Apart from the fact that only a small amount of macroeconomic data will be published, this week only the first three days will be fully operational. The fact is that further holidays begin in the USA, and market activity without the participation of American traders will traditionally fall to a minimum. And Monday itself is completely empty for any publications. 


Tuesday, November 21


The only thing worth paying attention to on Tuesday is inflation in Canada. Experts expect it to slow down from 3.8% to 3.3%, which may weaken the Canadian dollar.


Wednesday, November 22


On Wednesday, the macroeconomic calendar is almost empty. Only orders for durable goods in the USA will attract attention. The volume of orders is expected to decrease by 2.8%, which is quite a significant reduction. This may indicate a decline in consumer activity – an important factor in economic growth – and is likely to put pressure on the dollar.


Thursday, November 23


On Thursday, preliminary data on business activity indices for many countries will be published. However, this event will be ignored due to the celebration of Thanksgiving in the United States and closed markets.


Friday, November 24


Friday will not differ much from Thursday: in the US, there is a shortened working day and an almost empty macroeconomic calendar. The only activity may occur during the Asian session – after the publication of inflation data in Japan. However, the change in inflation from 3.0% to 3.2% is unlikely to affect the market, since Japanese statistics are often ignored due to the lack of reaction from the Bank of Japan.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.