Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

NVIDIA may surpass Apple in market value growth in a day


tháng 5, 25 2023
watermark Economic news

NVIDIA has released a report with financial results in the first quarter that exceeded analysts' expectations. 


The chip maker reported earnings per share of $1.09, earnings of $7.19B. Analysts on average assumed that earnings per share would be $0.92, and total revenue would be $6.52B. In addition, according to forecasts, the company's revenue in the second quarter, which ends in July, will be about $11 billion, which is 50% higher than analysts' forecasts.


In its report, NVIDIA also raised the demand forecast for its chips used in artificial intelligence (AI) applications, after which the company's shares jumped by 29%. Analysts note that if the indicator persists after the opening of trading, the company's market capitalization will grow by $219 billion per day and reach a historical maximum of $974 billion.


The success of NVIDIA shares even surpassed the one-day growth of Apple Inc. in November last year by $191 billion and growth of Amazon.com Inc in February 2022. However, unlike these companies, NVIDIA has not yet joined Apple and Amazon in the list of companies with a capitalization of $ 1 trillion.


In general, since the beginning of the year, the value of NVIDIA shares has risen by 108%. The current value of the company's securities is $306 per share.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.