Bản tin Kinh tế

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Experts: The Bank of England will continue to raise rates amid high inflation


tháng 1, 24 2023
watermark Economic news

Market participants expect that the Bank of England will continue to raise the key interest rate against the background of still high inflation, active wage growth and unexpected stability of macroeconomic indicators.


In November last year, the British economy grew by 0.1% compared to October. This suggests that the country still did not slip into recession in the last quarter of last year, as most economists expected. Moreover, in the three months to November, 27 thousand new jobs were created in the country, and nominal wages are growing at an almost record pace.


Meanwhile, inflation slowed to 10.5% in December (from 10.7% in November), while the rise in prices for services accelerated.


Thus, against the background of such data, the market sees a 67% probability of another rate hike by 50 basis points at the next meeting, which will be held on February 2. Currently, the rate level is 3.5%, whereas at the beginning of last year the rate was only 0.1% per annum.


Economists believe that in February, the Bank of England will have to tighten monetary policy even more in order to reduce inflationary pressure in the medium term. Moreover, it is too early to say that the British economy has managed to avoid a recession. 


According to recent data, the consumer confidence index in the UK in January decreased by 3 points and amounted to –45 points. Retail sales in the country in December fell by 1% compared to November. A reduction in activity is also observed in the housing market.


Such ambiguous data can lead to a split within the board of the regulator, which includes nine members. In particular, a number of members may vote for a more moderate rate hike.


Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.