Bản tin Kinh tế

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

The estimate of eurozone GDP growth in the third quarter was unexpectedly raised to 0.3%


tháng 12, 07 2022
watermark Economic news

According to the final data of the Statistical Office of the European Union Eurostat, the economy of all 19 eurozone countries in the third quarter of 2022 unexpectedly increased by 0.3% compared to the previous quarter. Earlier it was reported that GDP grew by 0.2%, and analysts did not expect a revision of the estimate.


The estimate of eurozone GDP growth in annual terms in July-September was improved to 2.3% (from 2.1%).


The data for the second quarter of the year were also revised: the annual growth estimate was lowered from 4.3% to 4.2%. Economic growth compared to the first quarter was 0.8%.


Consumer spending in the eurozone in the period from July to September increased by 0.9% compared to the previous quarter, government spending increased by 0.1%. Gross capital investments in fixed assets increased by 3.6%, exports – by 1.7%, imports – by 4.3%.


The economy of the countries of the entire European Union in the third quarter grew by 0.4% compared to the previous three months and by 2.5% in annual terms.


The GDP of Germany, the largest economy in the European Union, increased by 0.4% on a quarterly basis and by 1.3% on an annual basis in the past quarter. The French economy grew by 0.2% and 1%, the Italian economy – by 0.2% and 3.8%, respectively.


Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.