Bản tin Kinh tế

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Oil in the red on concerns about demand


tháng 11, 24 2022
watermark Economic news

World oil prices are declining on Thursday, reaching $84.12 per barrel. The reason for the weakening was investors' concern about the prospects for oil demand. In addition, market participants continue to follow the news concerning the introduction of a ceiling on prices for Russian oil.


Brent oil quotes have been holding within the narrow sideways range of $84-86 per barrel since yesterday. The current quote of the asset is $84.47 per barrel. North American WTI crude is trading at $77.36 per barrel. 


The main pressure on prices is caused by concerns about the prospects for demand. The fact is that the world's central banks adhere to a policy of raising rates against the background of high inflation, and such a situation can lead to a recession, which will affect oil demand. 


In addition, the introduction of a ceiling on oil prices from the Russian Federation will also have an impact on demand, especially in the context of the ongoing energy crisis in Europe. As you know, the United States and its allied EU countries are trying to agree on a ceiling of prices for Russian oil no higher than $ 70 per barrel. However, so far the negotiations have not yielded results, since not all countries have a common position on this issue.


Yesterday it became known that the European Commission supports the level of $ 65 per barrel, but Poland and the Baltic states considered it too high. In turn, countries with a powerful shipping industry, such as Greece and Malta, do not want prices below $70.


Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2022 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.