Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Cryptomarket collapsed amid the bankruptcy of the FTX exchange


tháng 11, 09 2022
watermark Economic news

Bitcoin at the moment collapsed to $16,950 amid the news of the bankruptcy of one of the largest cryptocurrency exchanges FTX. Such a value of the BTC price has become a minimum over the past year. Subsequently, the cryptocurrency exchange rate recovered to the level of $18,386.


A sharp drop in the price of bitcoin coincided with a decline in stocks, including crypto companies – both the S&P 500 and the Nasdaq 100 technology index suffered losses. Analysts note that investors are afraid of any failure or mini-collapse in risky assets.


The fall was demonstrated not only by bitcoin: Ethereum fell to the level of $1,283, Solana and Dogecoin at the moment fell by more than 28%. FTT, the service token of the FTX crypto exchange, collapsed by more than 75% to $4.7. 


During the day, all bitcoins in the amount of about 20,000 units were withdrawn from the FTX exchange. At the moment, the exchange's balance is measured by negative values and amounts to -197.95 BTC.


Cryptocurrencies also collapsed after it became known that the Binance crypto exchange intends to absorb the competing FTX platform, which is facing a liquidity crisis. This possible deal made traders recall the problems faced by Celsius, the crypto bank that collapsed earlier in 2022, and other players in the crypto market.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.