Bản tin Kinh tế

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

The rupee has reached a record low amid rising oil prices


tháng 10, 07 2022
watermark Economic news

On Friday, the Indian rupee hit a record low at 82.430 per $1 amid rising oil prices and growing concerns about the «hawkish» attitude of the US Federal Reserve. This week, the rupee lost almost 0.8%, which was the fourth week of losses in a row.


The rise in oil prices to $95.50 per barrel has put the most pressure on the rupee this week, given India's status as the third largest importer of crude oil in the world. As you know, the country imports about 80% of its oil demand, which makes the rupee sensitive to any change in oil prices.


Analysts note that oil has recently grown amid a strong reduction in supply from OPEC. It is possible that the oil market is expecting even greater volatility, as the United States is preparing retaliatory measures for this step.


Additional pressure on the rupee is exerted by the growing corporate demand for the US dollar, especially among importers and for payments related to the defense sector. Moreover, the US currency is strengthening ahead of the release of important data on employment in the US non-agricultural sector (Non-Farm payrolls), which are due to be published a little later today. 


If the statistics come out stronger than expected, the Fed will have more opportunities for a sharp increase in interest rates, which will lead to a rise in the dollar and strengthen obstacles for other currencies.


Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.