Bản tin Kinh tế

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

The pound rose sharply after the British authorities rejected the budget plan


tháng 10, 03 2022
watermark Economic news

The pound jumped sharply on Monday after the British government announced the cancellation of a plan to reduce taxes for the rich, which was a shock to the market and scared investors.


British Finance Minister Kwasi Kwarteng said today that the government is ready to abandon the plan to abolish the 45% maximum income tax rate. Against this background, the pound reached $ 1.1263 in a pair with the US dollar. 


Last Monday, the British currency fell to a record low of 1.0356. Investors were scared by the fact that tax cuts would spur inflation and lead to an even faster increase in the interest rate. And this will undermine the already struggling UK economy.


Several members of the ruling Conservative Party also opposed the tax reduction program. Citizens themselves also spoke out against it, judging by the results of public opinion polls. 


Earlier, the International Monetary Fund also sharply criticized the new fiscal package, which includes the rejection of the planned increase in the social security tax rate and a reduction in the tax on the purchase of real estate below 250 thousand pounds. Representatives of the IMF said that this would contradict the tightening of the monetary policy of the Bank of England.


Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.