Bản tin Kinh tế

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

The UK will not abolish the maximum income tax rate


tháng 10, 03 2022
watermark Economic news

The UK authorities have decided to abandon plans to abolish the maximum income tax rate of 45% applied to annual income over $ 150,000 pounds.


Previously, it was assumed that all brits earning more than 50,271 pounds would pay income tax at a flat rate of 40%.


The Bank of England announced the abolition of the maximum income tax rate back in September as part of a large-scale tax reduction program. It is worth noting that this program has attracted criticism from many experts due to the sharp increase in the state budget deficit and led to a rise in the yield of government bonds. As a result, to mitigate the consequences, the British regulator had to suspend the planned start of the sale of government bonds and instead start buying debt securities again.


Last weekend, on October 2, Prime Minister Liz Truss admitted that the government should have better prepared financial markets for tax cuts and increased government borrowing. Despite this, Truss stressed that, in general, the decision to increase borrowing was correct.


According to the British Debt Management Office (DBO), the state budget's borrowing needs in the current financial year will amount to 234.1 billion pounds, which is almost one and a half times more than previously expected.


Phản hồi

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.