Phân tích thị trường

Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Цена газа в Европе достигла $3500 за тысячу кубометров


tháng 3, 07 2022
watermark Economic news

Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник достигла очередного исторического максимума и превысила уровень $3500 за тысячу кубометров.


Отмечается, что помимо сложной ситуации вокруг Украины и растущей неопределенности с поставками российского газа, нефти и угля, дополнительным драйвером роста цен выступает резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников – ветрогенерации.


Цена апрельского фьючерса на хабе TTF достигла $3514 за тысячу кубометров, тогда как в пятницу торги завершились на уровне $2150.


Тем временем российский «Газпром» продолжает штатно подачу газа на экспорт в соответствии с объемами долгосрочного контракта (40 млрд куб. м в год, или 109 млн куб. м в сутки). Подача газа производится через Украину по газопроводам «Северный поток» и «Ямал-Европа». 


С наступлением понедельника «Ямал-Европа» снова работает в реверсном режиме, так как заявка на поставку газа из Германии в Польшу значительно превысила номинацию на поставку через Польшу в ФРГ.


Phản hồi

ForexMart is authorized and regulated in various jurisdictions.

(Reg No.23071, IBC 2015) with a registered office at Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

Restricted Regions: the United States of America, North Korea, Sudan, Syria and some other regions.


© 2015-2024 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.