Nhận tin tức kinh tế mới nhất từ ForexMart, bao gồm cập nhật về thị trường tài chính, thông báo chính sách của ngân hàng trung ương, các chỉ số tài chính và các tin tức liên quan khác có thể có tác động đến ngành.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  ForexMart không đưa ra lời khuyên đầu tư và phân tích được cung cấp không được coi là lời hứa về kết quả trong tương lai.

Tin tức kinh tế mới nhất

The Central Bank of Australia expected to leave the rate at 4.35%


tháng 12, 05 2023

The Reserve Bank of Australia (RBA) has decided to keep the key interest rate at 4.35% per annum, which is the highest value since January 2011. This decision was expected and in line with analysts' forecasts.At the previous meeting in November, the Australian central bank raised the rate by 25 basis points. Prior to this change, the rate remained unchanged for four months. The Reserve Bank's management noted that achieving the inflation target, which is in the range of 2% to 3%, is slower than ... Đọc thêm

Tất cả tin tức

Traders wait a reduction in the Fed's base rate by 1 pp by the end of 2024


tháng 11, 20 2023

According to data published last week in the United States, inflation in the country has slowed... Đọc thêm

Economic calendar | November 20 – 24


tháng 11, 20 2023

Monday, November 20Apparently, we are going to have a rather monotonous and boring week. Apart from... Đọc thêm