Ký quỹ và rút tiền

Chúng tôi không tính phí ký quỹ. Tuy nhiên, các hệ thống thanh toán có thể tính phí hoa hồng cho các dịch vụ của họ. Là một phần trong cam kết tạo điều kiện giao dịch tốt nhất có thể, chúng tôi sẽ hoàn lại phí ký quỹ mà khách hàng phải chịu. Phí rút tiền khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán.

* Mọi khoản phí gửi ký quỹ và / hoặc phí rút tiền, mà ForexMart hoàn lại, có thể do khách hàng chịu trong trường hợp Công ty xác định rằng khách hàng không đáp ứng được bất kỳ điều kiện bắt buộc nào. Những điều này bao gồm: những hoạt động bất hợp pháp, vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận, không có hoạt động giao dịch, v.v. ForexMart có quyền ghi nợ số tiền lẽ ra được hoàn lại này từ số tiền rút của khách hàng.

Một số hệ thống thanh toán có thể không khả dụng ở một số khu vực nhất định.
Không mất phí.
Xử lý trong vòng 24 giờ.
Không mất phí.
Xử lý trong vòng 24 giờ.
Không mất phí.
Xử lý trong vòng 24 giờ.
Kỹ quỹ ngay lập tức.
Kỹ quỹ ngay lập tức.
Kỹ quỹ ngay lập tức.
Xử lý trong vòng 24 giờ.
Xử lý trong vòng 24 giờ.
Xử lý trong vòng 24 giờ.
% Phí giao dịch: 2,50% + phí cố định 3,50 USD / EUR
Phí hệ thống: 1% (không quá 11,41 USD hoặc 10 EUR). Phí giao dịch - 1,39%.
Việc rút tiền được xử lý trong vòng 1-7 giờ làm việc.
Phí giao dịch - 2%. Việc rút tiền được xử lý trong vòng 1-7 giờ làm việc.
Xử lý trong vòng 48 giờ.
Xử lý trong vòng 48 giờ.
Xử lý trong vòng 48 giờ.
Phí giao dịch - 0,0002 BTC.
Xử lý trong vòng 48 giờ.

Xử lý trong vòng 48 giờ.
Transaction fee - 3%.
Xử lý trong vòng 48 giờ.

Một số hệ thống thanh toán có thể không khả dụng ở một số khu vực nhất định.

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Cuba, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2021 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.