Uwierzytelnienie konta

Account Verification

Potwierdź swoje konto ForexMart , żeby otrzymać dostęp do wszystkich naszych usług. Zwracamy uwagę, że proces ten odbywa się wyłącznie na naszej stronie. W przypadku braku uwierzytelnienia swojego konta nie będziesz mógł w pełni korzystać z naszych usług.

Uwierzytelnienie konta jest łatwe i proste. Wystarczy załączyć kolorową kopię dowodu osobistego lub paszportu oraz potwierdzić miejsce zamieszkania.

Zazwyczaj proces uwierzytelnienia nie przekracza 24 godzin od momentu dostarczenia dokumentów. W ciągu lub po upływie tego czasu otrzymasz potwierdzenie uwierzytelnienia lub prośbę o udzielenie dodatkowych informacji.

Wymagania dotyczące załączanych dokumentów:

  • Dokumenty powinne być jasne, kolorowe i kompletne.
  • Kopie dokumentów powinne zawierać obydwie strony.
  • Brak śladów skreśleń, uzupełnienia lub innych nieuprawnionych manipulacji.
  • Wysoka jakość kopii.
  • Godność posiadacza konta oraz dokumentów powinna być taka sama.
  • Dokumenty powinne zawierać kompletny adres klienta.
  • Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania powinne być aktualne - z datą z ostatnich sześciu miesięcy.
  • W przypadku uwierzytelnienia podmiotu prawnego wymagane są świadectwo państwowej rejestracji spółki oraz lista założycieli, jak również dokument potwierdzający tożsamość właściciela konta.
  • W razie potrzeby dokumenty w języku lokalnym powinne być przetłumaczone na język angielski i zatwierdzone notarialnie. Również trzeba załączyć kopie oryginałów.
  • Akceptowane formaty plików: .jpeg, .gif oraz .png. Plik nie powinien przekraczać 2 MB.
Top Top
Ostrzeżenie o ryzyku:
Wymiana walut jest wysoce spekulacyjna i złożona, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Handel na rynku Forex może przynieść znaczny zysk lub stratę. Dlatego nie zaleca się inwestowania pieniędzy, których nie możesz stracić. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez ForexMart prosimy o zapoznanie się z ryzykiem związanym z handlem na rynku Forex. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady finansowej. Należy zauważyć, że ani wyniki osiągnięte w przeszłości, ani prognozy nie są wiarygodnymi wskaźnikami przyszłych wyników.
Wymiana walut jest wysoce spekulacyjna i złożona, więc może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Handel na rynku Forex może przynieść znaczny zysk lub stratę. Dlatego nie zaleca się inwestowania pieniędzy, których nie możesz stracić. Przed skorzystaniem z usług oferowanych przez ForexMart prosimy o zapoznanie się z ryzykiem związanym z handlem na rynku Forex. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady finansowej. Należy zauważyć, że ani wyniki osiągnięte w przeszłości, ani prognozy nie są wiarygodnymi wskaźnikami przyszłych wyników.