Ověření účtu

Ověřte svůj účet ForexMart, abyste měli neomezený přístup ke všem našim službám včetně extra bonusů a dalších cenných nabídek.

Vemte prosím na vědomí, že obchodní a finanční transakce mohou provádět pouze ověření členové a pouze na našem webu.

Nabízíme flexibilní dvouúrovňové ověření. Pro dosažení určité úrovně vás požádáme o fotografie platného pasu, průkazu totožnosti, řidičského průkazu nebo dokladu o pobytu.

Po odeslání požadavku obdržíte na e-mail automatickou odpověď, která váš účet potvrdí, nebo bude požadovat další dokumenty za účelem dokončení ověření do 24 hodin od odeslání vašich dokumentů.

+ ÚROVEŇ 1 (povinná)

 • Národní průkaz totožnosti (fotografie přední i zadní strany); nebo
 • Platný pas (fotografie celého dvoustránkového pasu s fotografií majitele); nebo
 • Řidičský průkaz (nutná přední i zadní strana); nebo
 • Další doklady totožnosti vydané vládou (určené zemí pobytu).

*) V případě prodloužení platnosti pasu a přidání nové fotografie musí být připojena i stránka s aktualizovanou fotografií.

ÚROVEŇ 2 +

 • Účet za služby typu elektřina, plyn, voda, kanalizace, pevná telefonní linka nebo pevný širokopásmový internet; nebo
 • Výpis z banky/kreditní karty; nebo
 • Úřední potvrzení o pobytu / Kniha pobytu (nesmí být psaná rukou); nebo
 • Daňové přiznání; nebo
 • Registrační certifikát; nebo
 • Nájemní smlouva; nebo
 • Kterýkoli dokument přijatelný na první úrovni, který dokladuje aktuální místo pobytu (krom toho, který byl na první úrovni nahrán); nebo
 • Jiný doklad o pobytu vydaný vládou (určený zemí pobytu).
 • *) Následující dokumenty: účty, bankovní výpisy a všechny související finanční dokumenty, potvrzení o pobytu, nájemní smlouvy, pokud jsou použity jako doklad o místě pobytu, musí být vydány v posledních 6 měsících;
 • *) Přijímáme elektronické fotografie dokumentů;
 • *) Ručně psané dokumenty nepřijímáme;
 • *) P. O. Box nepříjímáme.

Obecné požadavky:

 1. Nahrajte vysoce kvalitní fotografie dokumentu nebo fotografie pomocí smartphonu nebo digitálního fotoaparátu.
 2. Fotografie by měla být zřetelná, ostrá, barevná a s čitelným nerozmazaným textem.
 3. Dokument by měl být ve skutečné velikosti a úplný. Přijímáme fotografie celého dokumentu, ale ne jeho části. Neměly by chybět okraje a měly by být vidět všechny čtyři rohy každé strany.
 4. Jména a celá adresa z žádosti o účet by měly odpovídat jménům (včetně druhých jmen) a adrese v dodaném dokumentu.
 5. Dodejte primární fotografie původního dokumentu. Sekundární fotografie, jako fotografie fotografie, nepřijímáme. V kopii by se nemělo nic mazat a doplňovat, ani by se s ní nemělo jinak neoprávněně manipulovat.
 6. Dokument by měl být platný do data expirace.
 7. Pokud je dokument v místním jazyce, můžeme vyžadovat jeho překlad do angličtiny a ověření notářem.
 8. V případě právnické osoby je třeba předložit doklady o založení společnosti včetně osvědčení o registraci a certifikátu akcionáře, jakož i doklad o účtu individuálního vlastníka spolu s doklady totožnosti osoby oprávněné k vedení účtu společnosti.
 9. Akceptujeme formáty obrázků .jpeg, .gif, .pdf a .png. Připojený soubor by neměl mít více než 5 MB.
 10. Není povoleno použít stejný dokument na obou úrovních ověření.
Ohodnoťte nás

ForexMart Obchodní značka ForexMart je autorizována a regulována v různých jurisdikcích.

Tyto internetové stránky provozuje společnost (Reg. č.: 23071, IBC 2015) se sídlem Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Svatý Vincenc a Grenadiny.

Omezení pro regiony: Společnost neposkytuje služby obyvatelům některých zemí, jako jsou USA, Severní Korea,Súdán, Sýrie a některých další zemí.


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Varování před riziky
Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků.
Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků.