Tiền thưởng chào mừng ForexMart 30%

Giao dịch với nhiều vốn hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn. Khi nhà giao dịch mở tài khoản ForexMart và ký quỹ, anh ta có cơ hội nhận được 30% tổng số tiền đã ký quỹ.

Ví dụ: nếu bạn gửi 100 đô la, chúng tôi sẽ chuyển 30 đô la tiền thưởng vào tài khoản của bạn. Như vậy, tổng số dư của bạn sẽ là 130 đô la. Bạn có thể nhận được 30% cho mỗi khoản tiền ký quỹ mà bạn nạp vào. Hệ thống của chúng tôi sẽ tạo ra số tiền thưởng phù hợp cho tài khoản của bạn. Số tiền thưởng không giới hạn.

“Tiền thưởng chào mừng 30%” không có giới hạn trong tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện chung và có thể được giao dịch ngay sau khi được ghi có vào tài khoản.

BƯỚC 1

Mở Tài khoản thực

BƯỚC 2

Thực hiện ký quỹ

BƯỚC 3

Đăng ký nhận tiền thưởng

ForexMart thương hiệu được ủy quyền và quản lý trong các khu vực pháp lý khác nhau.

Trang web này được điều hành bởi (Số đăng ký 23071, IBC 2015) với văn phòng đăng ký tại Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines.

Các khu vực bị hạn chế: không cung cấp dịch vụ cho người dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên, Cuba, Sudan, Syria và một số khu vực khác.


© 2015-2021 Tradomart SV Ltd.
Top Top
Cảnh báo Rủi ro:
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Giao dịch ngoại hối có rủi ro mất tiền cao do đòn bẩy và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư tiền của mình, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các tính năng liên quan đến Forex, cũng như mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
template->Css() ?> template->Js()?>