Nota bene: Reducing of cryptocurrency spreads


เมษายน, 25 2019


Dear traders,


We are glad to inform you about changes in ForexMart trading conditions that will help you to get even more benefits when working with cryptocurrencies.


We have significantly reduced the size of cryptocurrency spreads (in USD)*, please pay attention to this when opening new orders.


** updated spreads are presented in the chart.


Stay with us and multiply your profits

together with ForexMart


ข่าวอื่น

ข่าวสารทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ

ForexMart แบรนด์ได้รับอนุญาตและควบคุมในเขตอำนาจศาลต่างๆ .

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย (Reg No.23071, IBC 2015) มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

พื้นที่หวงห้าม: ไม่ได้ให้บริการสำหรับผู้อยู่อาศัยในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา,เกาหลีเหนือ,คิวบา,ซูดาน,ซีเรียและบางภูมิภาค


© 2015-2023 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้