ForexMart สำหรับ มือถือ

ซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ForexMart ของเรา ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในการซื้อขายของคุณ คุณสามารถเข้าถึงแผนภูมิและบัญชีของคุณ,ซื้อขายและใช้บริการอื่นๆของเรา ได้ฟรีและสามารถดาวน์โหลดได้ จากแอปสโตร์ต่างๆ

Download for free

MetaTrader 4 สำหรับ เดสก์ทอป

Use the most powerful, easy-to-use platform when trading forex. MetaTrader 4 enables you to track few charts simultaneously, trade directly from the chart, place orders, and manage multiple orders. The software is free and easy to install. chart, place orders, and manage multiple orders. The software is free and easy to install.

Several trade size allocation methods
MetaTrader 4
Customizable interface
ดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม

ForexMart สำหรับ เว็บเทอร์มินัล

Open your browser and trade on the go. You can access your account and trade as usual without downloading or installing any software. We guarantee that trading using the web platform is safe, with your information securely encrypted.

No software installation
Synchronized in all platforms
Synchronized in all platforms
เปิด WebTrader

ForexMart แบรนด์ได้รับอนุญาตและควบคุมในเขตอำนาจศาลต่างๆ .

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย (Reg No.23071, IBC 2015) มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Shamrock Lodge, Murray Road, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

พื้นที่หวงห้าม: ไม่ได้ให้บริการสำหรับผู้อยู่อาศัยในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา,เกาหลีเหนือ,คิวบา,ซูดาน,ซีเรียและบางภูมิภาค


© 2015-2021 Tradomart SV Ltd.
Top Top
กาแจ้งเตือนความเสี่ยง;
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากเลเวอเรจและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเงินของคุณ คุณควรพิจารณาคุณลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อย่างรอบคอบรวมถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน,ระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้