Verifikace Účtu

Account Verification

Udělejte verifikaci pro získáni plného přístupu ke všem našim službám. Prosím berte v úvahu, že tento proces může procházet pouze na našich webových stránkách. Pokud neverifikujete svůj účet, potvrzením osobních údajů, poskytování některých služeb může být odmítnuto.

Verifikace účtu je snadná a prostá. Vše co je třeba udělat je nahrát naskenovanou kopii Vašeho občanského průkazu, pasu nebo jiného identifikačního dokladu, a potvrdit adresu Vašeho bydliště.

Proces verifikace obvykle trvá méně než 24 hodin od zaslání dokumentu. V průběhu nebo po skončení této doby obdržíte potvrzení o verifikaci nebo Vás požádáme o upřesnění informací či předložení dodatečných dokumentů potřebných pro verifikaci.

Požadavky ke skenování dokumentů:

  • Naskenovaná kopie musí být výrazná, barevná a neobřezaná.
  • Musejí být naskenované obě strany identifikačního dokladu.
  • Nejsou akceptovány žádné očividné vymazání, dodatky nebo jakékoliv jiné neoprávněné úpravy.
  • Fotografie musí být ve vysoké kvalitě.
  • Jméno (á) na účtu musí být identické s jménem/ami v dokumentu.
  • Adresa uvedená na účtu musí být identická s adresou uvedenou v dokumentu.
  • Dokument musí být v momentě jeho podání platný, nemůže být starší 6 měsíců.
  • Pokud je účet registrovaný na právnickou osobu, je třeba poskytnout doklad o založení a akcionářích společnosti a také dokument, potvrzující osobu, která je vlastníkem účtu. Pro ty, kteří řídí velké částky může být požadováno i poskytnutí ověřené kopie dokumentů.
  • Dokumenty v národním jazyce musí být přeloženy do angličtiny a notářsky ověřené. Při nahrávání dokumentu, byste měli navíc poskytnout i naskenovanou kopii originálu.
  • Akceptovány typy souborů: .jpeg, .gif, .pdf, .png. Velikost souboru nesmí překročit velikost 2 MB.
Top Top
Varování před rizikem:
Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků. Devizový trh je ve své podstatě spekulativní a složitý a nemusí být proto vhodný pro všechny investory. Forexové obchodování může přinést značný zisk, ale také způsobit značnou ztrátu. Proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Než začnete využívat služby, které ForexMart nabízí, uvědomte si prosím rizika spojená s forexovým obchodováním. V případě potřeby vyhledejte nezávislé finanční poradenství. Mějte prosím na paměti, že ani minulá výkonnost, ani prognózy nejsou spolehlivými ukazateli budoucích výsledků.