Предупреждение за риск:Форекс и ДЗР търговията съдържа значителен риск за инвестирания ви капитал. Моля, прочетете и се уверете, че напълно разбирате нашата информавия за Уведомяване за рискове.

ЕС регулация

Спредове

Такси за депозити / Такси за тегления

SWAP FREE

Islamic Accounts

  • Основни валутни двойки

Forex

EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)

Metals

EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)

Shares

EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)

Futures

EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)
EURUSD 1.12454 1.12470 61.2 (0.54%)

НОВИНИ ЗА КОМПАНИЯТА


Changes of working regime over the New Year holidays
Fri Dec 22 15:58:43 GMT 2017

Try the New Copy Trade System!
Fri Sep 29 12:24:52 GMT 2017

Launching of Czech Version of ForexMart
Thu Feb 23 14:37:54 GMT 2017

Launch of “Analytical Reviews” section
Mon Feb 20 14:51:36 GMT 2017

ForexMart App is Now Available on Mobile
Thu Jan 26 13:17:56 GMT 2017

ForexMart Won as «Best Forex Newcomer 2016»
Fri Jan 13 14:34:54 GMT 2017


ForexMart Awards

The main goal of ForexMart is to uphold the interests of all clients. As we constantly work on providing best products and services,institutions and organizations objectively recognize our company's achievements and growth in the industry.

Локация

Великобритания е членка на ЕС. Всички британски компании са регулирани според MiFID

Лондон

Франция е членка на ЕС. Всички френски компании са регулирани според MiFID

Париж

Германия е членка на ЕС. Всички немски компании са регулирани според MiFID

Берлин

Кипър е членка на ЕС. Всички кипърски компании са регулирани според MiFID

Кипър
Top Yandex.Metrica Top